Netwerk Kennissteden stuurt steunbrief aan minister Engelshoven

Netwerk Kennissteden stuurt steunbrief aan minister Engelshoven

Kences en de andere kennispartners, verenigd in het Netwerk Kennissteden, hebben een steunbrief verstuurd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Netwerk ondersteunt met deze brief de Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs.

Het Netwerk Kennissteden Nederland is in 2009 ontstaan uit de steden en universiteiten van Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en Kences. Het Netwerk voert overleg over de vele veranderingen in de omgeving van universiteiten, hogescholen en kennissteden en de vraagstukken die deze veranderingen met zich meebrengen. 

Het Netwerk zet in de steunbrief uiteen hoe internationale studenten en onderzoekers een essentiële bijdrage leveren aan het verdienvermogen van kennissteden, en daarmee aan dat van Nederland. Ook vestigen de ondertekenaars in deze brief de aandacht op de Internationaliseringsagenda van de Vereniging Hogescholen en de VSNU en wordt de Minister verzocht bij te dragen aan een vervolg van het programma Make It in the Netherlands. Kencesdirecteur Ardin Mourik juicht de ontwikkeling van harte toe. ‘Het is van het grootste belang dat er stappen worden gezet, en hoe meer daarin kan worden samengewerkt tussen kennisinstellingen, overheid en corporaties, hoe beter.’

De internationaliseringsagenda van de VH en de VSNU is hier te raadplegen.

Meer informatie over het programma Make It in the Netherlands vindt u hier.

Webdesign » SPRANQ