Spring naar content

Actueel

Wij zoeken een directeur voor Kences

Ben jij een gedreven volkshuisvester, politiek sensitief en ijzersterk in samenwerken? Reageer dan op de vacature voor directeur Kences!

Monitor

Publicaties

Verhuiskostenregeling onzelfstandige woonruimte per 1 maart 2021

De verhuiskostenregeling voor onzelfstandige eenheden is in 2005 door Kences ingevoerd en gepubliceerd. Jaarlijks vind per 1 maart een indexatie van de verhuiskostenvergoeding plaats.

Actieagenda wonen: samen werken aan goed wonen

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Kopzorgen van Caribische studenten

Het persoonlijke verhaal van deze derdejaars hbo-student, staat niet op zichzelf. Milena is één van de 1600 jongeren1 uit Curaçao, Aruba, St. Maarten en Caribisch Nederland2 die ieder jaar vol goede moed aan een studie in Nederland beginnen. In de praktijk blijkt echter dat deze groep studenten in Nederland op verschillende terreinen tegen problemen aanloopt. Mede hierdoor rondt een relatief groot aantal van hen de studie niet af. Het tegenvallend studiesucces van Caribische studenten in Nederland is al langere tijd bekend en reden tot zorg.3 Eind 2019 ontving ik via verschillende kanalen signalen over en van Caribische studenten. Hieruit kwam een beeld naar voren dat veel van deze studenten in Nederland het gevoel hebben tussen wal en schip te vallen. Zo worden zij op grond van de ene regeling als internationale student en op grond van een andere regeling als Nederlander beschouwd. De afweging hieromtrent lijkt vaker in hun nadeel, dan in hun voordeel uit te pakken. Door dit soort ervaringen vinden veel Caribische studenten dat zij niet dezelfde mogelijkheden en kansen hebben als hun Europees Nederlandse medestudenten. Omdat deze signalen mij zorgen baarden, stelde ik in het voorjaar van 2020 een onderzoek in. Ik wilde nagaan tegen welke knelpunten de Caribische studenten in de praktijk aanlopen en met verantwoordelijke partijen bespreken hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost. De vraag wat Caribische studenten in redelijkheid van de overheid mogen verwachten staat in dit onderzoek centraal.