Kences

Zorgen om kamers internationale student

Ook Kences ziet de enorme toestroom van internationaal talent naar Nederland en juicht dat uiteraard toe. Het is immers goed voor Nederland en voor de kenniseconomie. Consequentie is echter dat er voor de internationale studenten, die gedurende maximaal een jaar een onderwijsprogramma volgen in Nederland, direct beschikbare, betaalbare, tijdelijke huisvesting moet zijn. Kences deelnemers zijn zich bewust van de bijzondere positie van internationale studenten op de studentenhuisvestingsmarkt. Zij werken daarom nauw samen met de betreffende onderwijsinstellingen die voor ‘hun’ internationale studenten bij Kences deelnemers kamers reserveren.

Internationale studenten huren tijdelijke kamers tegen dezelfde voorwaarden en huurprijzen als Nederlandse studenten. Een uitzondering hierop vormt het recht om tussentijds op te zeggen. Deze uitzondering is gemaakt om te voorkomen dat kamers leeg staan of niet tijdig beschikbaar zijn voor volgende groepen internationale studenten. Uiteraard staan onderwijsinstellingen tussentijdse opzegging van het tijdelijk kamerhuurcontract toe in geval van familieomstandigheden of andere calamiteiten.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Antoine Fraaij
Bestuursvoorzitter DUWO
Antoine Fraaij >"Koploper in vernieuwing en innovatie "
Webdesign » SPRANQ