Spring naar content

Actueel

Studenten geven steden een maatschappelijke en economische boost

Studenten leveren een belangrijke meerwaarde voor de stad op zowel maatschappelijk als economisch gebied. Dit is de uitkomst uit twee onderzoeken in opdracht van Kences.

Monitor

Publicaties

Studerende Buren

Studenten blijken over het algemeen participerende burgers: een meerderheid van hen doet vrijwilligerswerk. De maatschappelijke bijdragen van studenten spelen zich vooral af buiten hun woonomgeving, maar een aanzienlijk deel van de studenten zou eigenlijk meer willen doen voor hun buurt.

Kennis in de stedelijke economie

In 2018 telde het Nederlandse kenniscomplex in totaal 395 duizend werkzame personen. Van hen werkte 61 procent in één van de dertien kennissteden. Bij elkaar vertegenwoordigen deze werkenden in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland een financieel-economische omvang van 28,2 miljard euro. Hiervan is ruim de helft, 15,3 miljard afkomstig uit de dertien steden. Dat is gemiddeld 27,6 duizend euro per student in 2018.

Verhuiskostenregeling onzelfstandige woonruimte per 1 maart 2021

De verhuiskostenregeling voor onzelfstandige eenheden is in 2005 door Kences ingevoerd en gepubliceerd. Jaarlijks vind per 1 maart een indexatie van de verhuiskostenvergoeding plaats.