Kences

Nieuwe internationaliseringsagenda VSNU en VH

Volgens de internationaliseringsagenda die de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) afgelopen maandag presenteerden, draagt internationalisering bij aan de drie kernfuncties van onderwijs: socialisatie, persoonsvorming en kwalificatie.
Dat internationalisering daarnaast ook uitdagingen met zich meebrengt, is bekend; er is regelmatig sprake van problemen of discussies op het gebied van taalbeleid, toegankelijkheid en huisvesting. Deze uitdagingen worden in de internationaliseringsagenda ook benoemd.
De VSNU en de VH vinden het de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hogescholen en universiteiten om deze vraagstukken te adresseren en zich te blijven inzetten voor de kwaliteit van internationalisering.

De volgens de VH en VSNU benodigde acties zijn uitgewerkt aan de hand van vier speerpunten: inclusief internationaliseren gericht op kwaliteit, aantrekken en binden van internationaal talent, versterken internationale positionering en meer balans in mobiliteit. Voor het aantrekken en binden van internationaal talent is huisvesting uiteraard een randvoorwaarde. Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, stelt deze agenda voor om structureel lokaal overleg tussen gemeenten en huisvesters te stimuleren, informatievoorziening aan studenten te verbeteren en afspraken met huisvesters te maken over de toepassing van de huurwetgeving.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Kees Stunnenberg
Directeur-bestuurder bij SSH&
Kees Stunnenberg >"De modelstudent bestaat niet"
Webdesign » SPRANQ