Kences

Goede match lokaal niveau uitgangspunt voor actieplan studentenhuisvesting

De ministers van OCW en BZK hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar gemeenten/kennissteden, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en de landelijke studentenvakbond. In deze brief wordt onder meer aandacht gevraagd voor de huisvesting van studenten die het nieuwe collegejaar 2018/2019 instromen. De brief loopt vooruit op het nieuwe actieplan en convenant waar het Kabinet met betrokken partijen aan werkt. Het actieplan en convenant studentenhuisvesting zijn naar verwachting in september 2018 gereed. Uitgangspunt van dit actieplan is een goede match tussen vraag naar en aanbod van studentenwoningen.

Een goede match is alleen vast te stellen op lokaal niveau, op basis van de groei(ambities) van aanwezige onderwijsinstellingen en de huisvestingsmogelijkheden op de lokale en regionale woningmarkt.

Cijfermatig inzicht is hierbij van essentieel belang. Sinds 2012 wordt er daarom gewerkt aan doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Ook wordt onderzocht op welke manier de referentieraming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verbeterd kan worden op het onderdeel internationalisering.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Kees Stunnenberg
Directeur-bestuurder bij SSH&
Kees Stunnenberg >"De modelstudent bestaat niet"
Webdesign » SPRANQ