Kences

Geslaagd Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2018

Studentenhuisvesting: een lokale opgave? Dat was het centrale thema van het Landelijk Congres Studentenhuisvesting dat op 4 oktober jl. plaatsvond op Campus Woudestein in Rotterdam. Kences bood in samenwerking met de Erasmus Universiteit, Stadswonen Rotterdam, Woonstad Rotterdam en SSH Rotterdam de vele congresdeelnemers een boeiend programma aan. Met excursies, sprekers, een discussiepanel, de presentatie van de monitor studentenhuisvesting 2018 en de ondertekening van het actieplan studentenhuisvesting 2018-2021 is het centrale thema vanuit verschillende perspectieven belicht.

Na excursies studentenhuisvesting op de campus en in Rotterdam was het na de netwerklunch tijd voor het middagprogramma. Maria Molenaar, voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam, ging in haar welkomstwoord in op de lokale opgave studentenhuisvesting voor Rotterdam. Haar presentatie is hier te downloaden.

Vervolgens sprak Kristel Baele, voorzitter College van bestuur Erasmus Universiteit, over het toenemend aantal internationale studenten en de benodigde studentenhuisvesting.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Ruud Mittendorff
Directeur-bestuurder SJHT
Ruud Mittendorff >"Vijftig jaar SJHT: directeur-bestuurder Ruud Mittendorff over vroeger, nu en later"
Webdesign » SPRANQ