Kences

Kences ondertekent City Deal Kennis Maken

Kencesbestuurslid Sylvie Deenen ondertekende op donderdag 2 februari de City Deal Kennis Maken. 

Met de zgn. City Deals werkt de Rijksoverheid samen met steden aan het versterken van de groei, innovatie en leefbaarheid van steden. De City Deal Kennis Maken richt zich specifiek op het oplossen van maatschappelijke problemen en het stimuleren van bedrijvigheid in de steden. Het stimuleren van kenniscirculatie is hierbij een belangrijk middel. In de City Deal Kennismaken speelt de stad een belangrijke rol als rijke leeromgeving, waar studenten, docenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke vraagstukken en innovatie.

Een sterke verbondenheid tussen stad en kennisinstellingen dus, en het betrekken van studenten, docenten en onderzoekers bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Zo wil de City Deal Kennis Maken bij studenten een bewustzijn van maatschappelijke thema’s creëren en tegelijkertijd het oplossend vermogen van de stad versterken. In deze korte fim is te zien wat deze City deal precies inhoud.

Kences draagt bij aan twee modules van deze City Deal: woon- werkgemeenschappen en welkomstbeleid.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Sylvie Deenen
Directeur-bestuurder Idealis
Sylvie Deenen >"Sneller en slimmer"
Webdesign » SPRANQ