Kences

CBS onderschrijft resultaten Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar als ze uit huis gingen, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012. Werkende jongeren gingen 0,7 jaar later uit huis. Dat meldt het CBS in het kader van de Jeugdmonitor. Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel zijn minder studenten op kamers gaan wonen, zo blijkt uit eerder onderzoek van het CBS. Voor de hoogte van de studiefinanciering maakt het niet meer uit of studenten ingeschreven staan bij de ouder(s) of uitwonend zijn.

 “Uitwonendheid is belangrijk voor de persoonlijke vorming en groei van de student. Daarnaast is het belangrijk dat studenten kunnen kiezen wat en waar ze willen studeren en dat die keuze niet afhankelijk is van financiële factoren,” aldus Diederik Brink, directeur van Kences. Brink: “De conclusie van het CBS en de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 is duidelijk: er is grote behoefte aan sociale studentenhuisvesting, corporaties kunnen daarin voorzien.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Lidy van der Schaft
Directeur Wonen bij De Key
Lidy van der Schaft >"Les 1: werk heel veel samen "
Webdesign » SPRANQ