Kences

Studentenhuisvesting in het interbestuurlijk programma

Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer. Onder dit motto zijn Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gestart met een interbestuurlijk programma (IBP). Dit programma beoogt een gezamenlijke bestuurlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als klimaat, eenzaamheid, migratie en huisvesting. In samenwerking met elkaar hopen de verschillende bestuurslagen voortgang te kunnen boeken op deze opgaven, die zich niet beperken tot de grenzen van een gemeente of een regio.

In de programmastart van het IBP wordt onder meer aandacht geschonken aan de huisvestingsproblematiek van (internationale) studenten.

De vraag naar woningen is volgens het document sterk toegenomen, en daarom moet er extra aandacht worden besteed aan het vergroten en versnellen van de bouwproductie, met aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid. Bij die ambitie wordt aandacht geschonken aan een aantal specifieke aandachtsgroepen, waaronder studenten. Het Rijk wil daarnaast ‘afspraken maken over de aanpak van huisjesmelkers en de huisvesting van (internationale) studenten.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Lidy van der Schaft
Directeur Wonen bij De Key
Lidy van der Schaft >"Les 1: werk heel veel samen "
Webdesign » SPRANQ