Kences

Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2018

In samenwerking met de Erasmus Universiteit, Stadswonen Rotterdam, Woonstad Rotterdam en SSH Rotterdam organiseert Kences op donderdag 4 oktober 2018 het zevende Landelijk Congres Studentenhuisvesting. Het congres vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met de presentatie van de uitkomsten van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018, excursies studentenhuisvesting op de campus en in Rotterdam, interessante sprekers en discussies is dit het congres dat u niet wilt missen!

Studentenhuisvesting: een lokale opgave? Onlangs ontvingen onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters, gemeenten, kennissteden en de landelijke studentenvakbond een brief over studentenhuisvesting van minister Ollongren (BZK) en minister van Engelshoven (OCW).

In deze brief wordt onder meer aandacht gevraagd voor de huisvesting van studenten die het nieuwe collegejaar instromen. De brief is een van de resultaten van het geïntensiveerde overleg over studentenhuisvesting en loopt vooruit op het nieuwe actieplan en convenant waar het Kabinet met betrokken partijen aan werkt. Uitgangspunt van dit actieplan is een goede match tussen vraag naar en aanbod van studentenwoningen. Deze match is alleen vast te stellen op lokaal niveau, op basis van de groei(ambities) van onderwijsinstellingen en de huisvestingsmogelijkheden op de lokale en regionale woningmarkt.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Ruud Mittendorff
Directeur-bestuurder SJHT
Ruud Mittendorff >"Vijftig jaar SJHT: directeur-bestuurder Ruud Mittendorff over vroeger, nu en later"
Webdesign » SPRANQ