Spring naar content

Monitor

Publicaties

Verhuiskostenregeling onzelfstandige woonruimte per 1 maart 2023

De verhuiskostenvergoeding voor onzelfstandige woonruimte (kamers) bedraagt per 1 maart 2023 € 644,16.

Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen, presenteert het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten vandaag het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden, om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten.

Landelijke monitor studentenhuisvesting 2022

Kences / ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties / ABF Research De beschikbaarheid van voldoende en betaalbare studentenhuisvesting is een…