Spring naar content

Actueel

Geen meetverplichting voor studentenhuisvesting bij warmtelevering

Bij warmtelevering zijn verhuurders van studenteneenheden tot 50m2 niet verplicht om bestaande woningen individueel te bemeteren. Dit blijkt uit de Handreiking voor de toepassing van de AMvB meetverplichting warmte en koude voor bestaande gebouwen die afgelopen week is gepubliceerd door de Raad voor Ondernemend Nederland.

Monitor

Publicaties

How is COVID-19 affecting international students plans to study in the Netherlands – part 2

Nuffic How is COVID-19 affecting international students plans to study in the Netherlands – part 2Download In mei 2020 bracht…

Juryrapport Beste Studentenkamerstad 2019

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reikt sinds 2017 jaarlijks de prijs voor de beste studentenkamerstad uit met medewerking van Kences en Vastgoed Belang. Uit het juryrapport volgt dat Maastricht de beste studentenkamerstad van 2019 is.

Opgaven en middelen corporatiesector

Naar aanleiding van de motie Ronnes c.s. (Kamerstukken 2018-2019, 35 000 VII, nr.52) en afspraken in de annex bij het Klimaatakkoord (Kamerstukken 2018-2019, 32 813, nr. 263), hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Aedes gezamenlijk onderzocht hoe, gegeven de financiële positie van corporaties en haar maatschappelijke opgaven, op de korte en lange termijn bereikt kan worden dat de maatschappelijke opgaven in voldoende mate worden opgepakt. Daarbij zijn het huidig beleid, wetten en regels als uitgangspunt gehanteerd.