Kences

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal en studerende huurders kunnen te maken krijgen met een (plotseling) verlies van inkomen als gevolg van het coronavirus zelf of als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus. Om studerende huurders die hierdoor in (financiële) moeilijkheden komen te ondersteunen spannen de Kencescorporaties zich maximaal in binnen hun mogelijkheden om te zoeken naar maatwerkoplossingen voor huurders die in de betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus. Het beeld bij de dertien woningcorporaties van Kences is dat er in de maand april slechts sporadisch door huurders een beroep wordt gedaan op maatwerk vanuit de woningcorporatie.

Wanneer studerende huurders aankloppen bij de woningcorporaties bieden zij bijvoorbeeld maatwerk door een extra coulante betalingsregeling aan te bieden of een campuscontract tijdelijk te verlengen.

Aantallen Kences heeft met haar dertien deelnemers besproken welke effecten van de coronacrisis zij waarnemen bij hun verhuurpraktijk. Het beeld bij alle deelnemers is dat zij nauwelijks verzoeken krijgen voor maatwerk en dat er geen grote toename in betalingsachterstanden of betalingsproblemen bestaat.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Kees Stunnenberg
Directeur-bestuurder bij SSH&
Kees Stunnenberg >"De modelstudent bestaat niet"
Webdesign » SPRANQ