Kences

Start woononderzoek studenten

Aan alle studenten in het hoger onderwijs wordt vanaf vandaag gevraagd hoe zij willen wonen. De jaarlijkse peiling van woonwensen is een initiatief van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in Nederland. Het onderzoek naar de woonwensen van (internationale) studenten maakt deel uit van de landelijke monitor studentenhuisvesting.

In samenwerking met het ministerie van BZK heeft Kences in 2012 aan ABF Research opdracht gegeven om een landelijke monitor studentenhuisvesting te ontwikkelen. Met behulp van prognoses uit deze monitor is te zien hoeveel (internationale) studenten er de komende acht jaar te verwachten zijn en in welke steden deze studenten gaan wonen.

Belangrijk onderdeel van deze monitor is het jaarlijks meten van de woonwensen van studenten. Vorig jaar deden ruim 45.000 studenten mee aan dit onderzoek.

Een (internationale) student wil prettig, betaalbaar en veilig wonen in de stad waar hij of zij studeert. De Kences studentenhuisvesters in Nederland werken daar gezamenlijk aan. Zij bouwen betaalbare studentenkamers op plekken waar studenten willen wonen.

Om het juiste aantal - en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren te bepalen is er inzicht nodig in de woonwensen van studenten, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de jaarlijkse studenten woonwensen enquête.

Lees meer

>Landelijke Monitor Studentenhuisvesting
Lidy van der Schaft
Directeur Wonen bij De Key
Lidy van der Schaft >"Les 1: werk heel veel samen "
Webdesign » SPRANQ