Nieuwbouw studentenhuisvesting wordt makkelijker

Nieuwbouw studentenhuisvesting wordt makkelijker

Het wordt voor investeerders makkelijker om nieuwe huisvesting voor studenten te realiseren. De eisen voor nieuwe studentenhuisvesting zijn vereenvoudigd. Zo vervalt o.a. de verplichting dat er een balkon of tuin aanwezig moet zijn. Voor een studentenwoning wordt de minimale oppervlakte teruggebracht van 18 naar 15 m2. Dit staat in het gewijzigde bouwbesluit dat per 1 juli a.s. van kracht is. In dit besluit staan de regels waaraan woningcorporaties moeten voldoen bij verbouw, renovatie en nieuwbouw. De wijzigingen zijn onlangs gepubliceerd in de Staatscourant.

“Dit bouwbesluit vergroot de mogelijkheden voor het bouwen van betaalbare en kwalitatief goede studentenhuisvesting. Dit is een steun in de rug voor de opgave die er nog steeds ligt om al die jonge talenten onderdak te bieden”, aldus Ardin Mourik, directeur van Kences brancheorganisatie voor studentenhuisvesting.

De gehele tekst van het gewijzigde bouwbesluit is te lezen op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-249.html

Webdesign » SPRANQ