Brandveiligheid studentenkamers onderzocht

Brandveiligheid studentenkamers onderzocht

De brandveiligheid van studentenhuizen laat nog vaak te wensen over, zo blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De inspectie onderzocht ruim 90 panden in 26 gemeenten. Het gaat in vrijwel alle gevallen om studentenkamers in reguliere woonhuizen. Kences maakt zich zorgen over de uitkomsten van het onderzoek en ziet het rapport als een signaal voor extra aandacht.

Uitkomsten rapport
De ILT heeft van december 2012 tot en met maart 2013 onderzoek gedaan naar de brandveiligheid bij 91 panden in 26 verschillende gemeenten. In het rapport “Brandveiligheid Studentenhuisvesting 2013” staat dat er ten opzichte van het onderzoek uit 2009 weinig verbeteringen merkbaar zijn. De afwezigheid van goed werkende rookmelders of rookmelders die onklaar zijn gemaakt zijn een punt van zorg. Daarnaast blijken studenten nog onvoldoende bewust te zijn van de brandveiligheid in hun eigen woning.

Kences
Kences deelnemers zetten zich permanent in voor (brand)veilige studentenhuisvesting en zien het ILT rapport als een signaal voor extra aandacht. Elke gevaarlijke situatie is er immers één teveel. Kences directeur Vincent Buitenhuis zei hierover onlangs in een interview BNR nieuwsradio: “Het is geen goed nieuws dat de uitkomsten van het onderzoek nu net zo slecht zijn als in 2009, daar moet wat aan gebeuren”. Buitenhuis wees daarnaast op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van verhuurders en huurders in het brandveilig hebben en houden van de leefomgeving van de student.

Voorzieningen
Sociale studentenhuisvesters investeren veel in voorzieningen voor brandveiligheid en het onderhoud daarvan. De belangrijkste voorzieningen bij brand zijn veilige vluchtroutes, vrij van obstakels, voorzien van rookmelders en met duidelijke aanduidingen naar nooduitgangen. Daarnaast is het essentieel dat brand binnen een wooncomplex niet snel overslaat. Brandcompartimentering is daarom onontbeerlijk. Brandcompartimenten zorgen ervoor dat rook en vuur minimaal 20 minuten tegen worden gehouden zodat er een veilige vrije vluchtroute ontstaat.

Handreiking verhuurders
Het ministerie van BZK geeft in het “Infoblad Kamergewijze verhuur Bouwbesluit 2012” meer inzicht in de brandveiligheidsaspecten bij studentenhuisvesting. Ook de recente Kences publicatie ”Studentenhuisvesting en bouwregelgeving” gaat nader in op brandveiligheid.

Bewustmaking
Studenten zijn als huurders ook verantwoordelijk voor brandveiligheid. Kences verhuurders spreken, samen met brandweer en studentenorganisaties, de student huurder op deze verantwoordelijkheid aan. Een studentenwoning met alle benodigde voorzieningen is met een onklaar gemaakte rookmelder of een vluchtroute vol obstakels toch onveilig. Het is daarom van het grootste belang om de huurders regelmatig te informeren over het juiste gebruik van voorzieningen en hen bewust te maken van de gevaren. Studenten zijn vaak onervaren huurders die niet jaren met dezelfde mensen in dezelfde woning wonen.

Kences deelnemers zetten zich maximaal in om studenten te informeren en te instrueren op het gebied van brandveiligheid. Dit gebeurt dagelijks bij de inspectierondes van complexbeheerders, regelmatig door acties samen met  studentenorganisaties en jaarlijks bij de introductiedagen.

Meer weten?

ILT rapport 2013 en 2009

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/10/29/rapport-brandveiligheid-studentenhuisvesting-2013.html

Kamerbrief brandveiligheid en studentenhuisvesting

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/17/kamerbrief-brandveiligheid-studentenhuisvesting.html

Interview Vincent Buitenhuis, directeur Kences

http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20140219083320240

Tips over brandveiligheid

http://www.watdoejijbijbrand.nl
https://watdoejijbijbrand.nl/voorkomen/
http://www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig_wonen/veilig_op_kamers/

Webdesign » SPRANQ