Geen ingewikkelde inkomenstoets voor studenten en promovendi

Geen ingewikkelde inkomenstoets voor studenten en promovendi

Kences is blij met de nieuwe regels voor inkomenstoetsing in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de bijbehorende regelingen. Hierin is geregeld dat voor voltijds studenten (van mbo t/m wo) en promovendi geen toetsing van het inkomen hoeft plaats te vinden bij het toewijzen van sociale huisvesting. Dit geldt eveneens voor internationale studenten. Een bewijs van inschrijving aan een erkende mbo-instelling, hbo-instelling of universiteit is voldoende.

Directeur Ardin Mourik van Kences: “Dit is goed nieuws voor zowel studenten en promovendi als de studentenhuisvesters. Het voorkomt ingewikkelde zoektochten naar het precieze inkomen van studenten en promovendi, waardoor we ons kunnen concentreren op onze kerntaak: onderdak bieden aan talent.”

Toetsing van het inkomen is noodzakelijk om te bepalen of iemand recht heeft op een sociale huurwoning. Van voltijds studenten en promovendi weten we dat ze bijna altijd onder die inkomensgrens vallen (€38.950) In het oude systeem was een bewijs van studiefinanciering voorwaarde om de inkomenstoets te laten vervallen. Bij promovendi en studenten zonder studiefinanciering moest altijd toetsing van het inkomen plaatsvinden. 

Aangezien het bewijs van studiefinanciering door het nieuwe leenstelsel komt te vervallen, waren er zorgen bij studentenhuisvesters voor de komst van een algehele inkomenstoetsing. Dat is echter niet het geval. Een bewijs van inschrijving bij een erkende onderwijsinstelling is voldoende. Tevens is de doelgroep die niet getoetst hoeft te worden uitgebreid met mbo-studenten en promovendi.

Webdesign » SPRANQ