Aanslag afvalstoffenheffing naar verhuurder

Aanslag afvalstoffenheffing naar verhuurder

De Eerste en Tweede Kamer zijn zonder beraadslaging en stemming akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de heffingsplicht voor huishoudelijke afvalstoffen bij kamerverhuur en bij volgtijdig gebruik. Dit ondanks een oproep van Kences en het Landelijk Overleg Huurders Verhuurders (LOHV) hiermee niet akkoord te gaan. 

Gevolgen van de wetswijziging
De wetswijziging zorgt er voor dat de verhuurder wordt aangeslagen voor de afvalstoffenheffing.
Voorheen was dat de huurder. De huurder verliest hierdoor zijn mogelijkheid tot kwijtschelding.
De verhuurder wordt als incasso bedrijf ingezet. Voorheen was dat de gemeente. De gemeente is hierdoor van veel administratie en kosten af. De verhuurder krijgt dit werk en de kosten op zijn bordje zonder dat hier financiële compensatie tegen over staat.

Hoe nu verder?
In onze brief aan de Tweede Kamer en BZK geven we aan dat bij goedkeuring van de wetswijziging Kences in actie komt. Samen met gemeenten, VNG en LOHV wordt er een praktische uitwerking van het wetsvoorstel gemaakt waarbij een aantal van de ongewenste gevolgen wordt voorkomen. Wordt vervolgd, dus.

Lees hier het volledige Kences standpunt zoals dit is verzonden aan Tweede Kamer en het ministerie van BZK.

Webdesign » SPRANQ