Samenwerking beleggers en corporaties onder voorwaarden mogelijk

Samenwerking beleggers en corporaties onder voorwaarden mogelijk

De Tweede Kamer stemde gisteren in met een motie van CDA en D66 om onder bepaalde voorwaarden de samenwerking tussen corporaties en beleggers inzake studentenhuisvesting mogelijk te maken. Volgens de per 1 juli 2015 ingevoerde nieuwe Woningwet, mogen studentenhuisvesters niet meer samenwerken met beleggers. Dit heeft  met name in de schaarste gebieden direct gevolgen voor de realisatie van betaalbare studentenwoningen. De studentenhuisvesters, verenigd in Kences, hebben aangegeven dat hierdoor de bouw van nieuwe, betaalbare studentenwoningen onder druk staat. Het is goed dat de motie is aangenomen want het is voor studenten uit binnen- en buitenland, het hoger onderwijs en de kenniseconomie van Nederland van belang dat betaalbare studentenhuisvesting beschikbaar blijft.

Voorwaarden
De motie betekent dat de minister ervoor moet zorgen dat woningcorporaties en (institutionele) beleggers mogen samenwerken, zij het onder bepaalde voorwaarden. De beleggers moeten het eigenarenrisico dragen, de samenwerking mag geen extra financiële risico’s voor corporaties opleveren en de beleggers mogen niet profiteren van het staatssteunvoordeel van corporaties. Hiermee wil de Tweede Kamer zorgen dat de bouw van (goedkope) studentenwoningen in de schaarstegebieden op peil blijft.

Lees hier de inhoud van de motie van CDA en D66.

Webdesign » SPRANQ