Ondertekening Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting

Ondertekening Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting

Kences ondertekent morgen het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016. Na een gedegen voorbereiding zetten het hoger onderwijs, de studenten, de studentenhuisvesters en de kennissteden allen hun handtekening onder het Actieplan. Het actieplan is door minister Donner toegezegd aan de Tweede Kamer  voor het najaar 2011.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondertekent donderdag  17 november 2011 als eerste namens de rijksoverheid het Landelijk Aktieplan Studentenhuisvesting, daarna volgen de overige betrokken partijen.  De ondertekening vindt  tussen  11.00  en 12.00 uur plaats  in de  Library van de  TU Delft.

Meer informatie over de ondertekening is te vinden in de persuitnodiging.

Webdesign » SPRANQ