Studenten in de wijk bij SLS Wonen

Studenten in de wijk bij SLS Wonen

SLS Wonen studentenhuisvester en Kences deelnemer organiseert jaarlijks een bijeenkomst met haar stakeholders (Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Leidse corporaties, studenten, etc.). Dit jaar stond de bijeenkomst in het teken van de totstandkoming van het nieuwe ondernemingsplan van SLS Wonen 2012-2016 . In het ondernemingsplan staat het tekort aan studentenhuisvesting voor de komende periode centraal. Daarnaast wordt o.a. aandacht besteed aan de student in de wijk: wat hebben studenten de bewoners van Leiden te bieden.

Student in de wijk
In workshops over studenten in diverse wijken werden afgelopen donderdag 10 november ideeën verzameld over wat studenten in een wijk zouden kunnen doen. Een aantal van die ideeën zijn: huiswerkbegeleiding, het helpen van ouderen, het runnen van een internetcafé, al dan niet met een tegenprestatie bijvoorbeeld reductie van de huur. SLS Wonen werkt nu de diverse ideeën verder uit en kijkt welke plannen en welke samenwerkingsverbanden haalbaar zijn. De werkbare ideeën worden opgenomen in het ondernemingsplan en uitgevoerd. Het nieuwe ondernemingsplan wordt op 6 juni 2012 gepresenteerd.

Over SLS Wonen
Met een bezit van ruim 5.000 eenheden is SLS Wonen de grootste verhuurder voor studenten in Leiden en omgeving. SLS Wonen heeft ook een belangrijke verantwoordelijkheid als beheerder van het cultureel erfgoed in Leiden: zo'n 1.500 wooneenheden zijn gesitueerd in monumentale panden.

Webdesign » SPRANQ