Actieplan studentenhuisvesting 2011-2015

Actieplan studentenhuisvesting 2011-2015

Vandaag heeft minister Donner de resultaten van zijn onderzoek naar knelpunten in de rijksregelgeving in relatie tot studentenhuisvesting aan de Tweede Kamer gezonden. 

Planontwikkeling
In zijn brief beschrijft de minister welke maatregelen er moeten worden genomen om de knelpunten op te heffen. De minister wil in het najaar  2011 met een actieplan studentenhuisvesting 2011 - 2015 komen. Dit plan wordt ontwikkeld in samenwerking met Kences, studentensteden, VSNU, HBO-raad en LSVB.

Klik hier voor de inhoud van de brief.

Webdesign » SPRANQ