Warmtewet schiet doel voorbij

Warmtewet schiet doel voorbij

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Een wet bedoelt voor de bescherming van de consument. Volgens Kences, de branchevereniging voor studentenhuisvesting, schiet de wet zijn doel voorbij. De wet leidt niet tot extra bescherming omdat huurders al beschermd zijn via de huurprijsregelgeving. De wet leidt voor huurders in sommige gevallen zelfs tot hogere kosten voor de levering van warmte. Ook zorgt de wet voor hogere administratieve lasten. Kences heeft zich steeds kritisch uitgelaten over de wet en ondersteunt momenteel haar deelnemers met een 'gebruiksaanwijzing'. Bij de gebruiksaanwijzing staat de betaalbaarheid voor huurders van studentenhuisvesting centraal. De gebruiksaanwijzing is alleen beschikbaar voor deelnemers en partners van Kences.

Eerste problemen in zicht
Kences houdt het komende jaar de ervaringen met de nieuwe Warmtewet goed bij. De eerste problemen zijn helaas al zichtbaar. Zo blijkt dat leveranciers van stadsverwarming niet bereid zijn om de lopende contracten met verhuurders aan te passen. Dat betekent waarschijnlijk dat studentenhuisvesters verlieslijdend moeten doorleveren aan de huurders. Ook horen wij signalen dat leveranciers van stadsverwarming niet bereid zijn om de risico's te dragen van de nieuwe regeling rond storingscompensatie. Hierdoor lopen studentenhuisvesters grote financiële risico's.

Gebouw gebonden installaties
Naast de zorgen voor doorlevering van stadsverwarming heeft Kences zorgen over de gebouw gebonden installaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om blokverwarming en Warmte Koude Opslag (WKO). Wat Kences betreft zou de Warmtewet niet van toepassing moeten zijn op deze installaties. Helaas denkt de wetgever daar anders over. Het aantal warmtenetten zal hierdoor enorm stijgen. Bij gebouw gebonden installaties zullen de administratieve lasten flink stijgen als gevolg van de eisen die de Warmtewet stelt. Tot op heden werden alleen de daadwerkelijke (inkoop)kosten op basis van het besluit servicekosten verdeeld onder de huurders. Om aan de Warmtewet te voldoen maken verhuurders aanvullende kosten voor administratie, bemetering en storingscompensatie. Deze zullen worden doorberekend aan de afnemers van warmte. Hierdoor komt voor studenten de betaalbaarheid van het wonen in het geding.

Verduurzaming
Ook de mogelijke gevolgen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving zullen groot zijn. Gebouweigenaren zullen mogelijk afzien van het plaatsen van WKO-installaties (al dan niet in combinatie met een centrale ketel), vanwege de toegenomen administratieve lasten en bijbehorende kosten. Hierdoor komt een speerpunt in het beleid van de regering ten aanzien van een meer duurzame energievoorziening ernstig in gevaar.

Links

Besluit warmtetarieven van de ACM: 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/warmtetarieven/

Informatie van ACM over de Warmtewet: 

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/inleiding/

Informatie van Aedes over de Warmtewet: 

http://www.aedes.nl/content/dossiers/Warmtewet.xml

Informatie van Woonbond over de Warmtewet:

http://www.woonbond.nl/pages/webwinkel/SE37

 

Webdesign » SPRANQ