Samenwerking beleggers en studentencorporaties niet meer mogelijk

Samenwerking beleggers en studentencorporaties niet meer mogelijk

Volgens de per 1 juli 2015 ingevoerde nieuwe Woningwet, mogen studentenhuisvesters niet meer samenwerken met beleggers. Dit heeft gevolgen voor de toevoeging van betaalbare studentenwoningen. Vanaf 2012 hebben enkele Kences deelnemers met beleggers overeenkomsten gesloten voor de bouw van grote aantallen betaalbare studentenwoningen. Dit deden ze om in de grote behoefte aan betaalbare studentenhuisvesting in diverse studentensteden te kunnen voorzien.

Het niet meer mogen samenwerken met beleggers betekent voor de studentencorporaties dat zij geen nieuwe beheeractiviteiten meer mogen beginnen voor derden (m.u.v. woningcorporaties). De studentenhuisvesters, verenigd in Kences, hebben aangegeven dat hierdoor de bouw van nieuwe, betaalbare studentenwoningen onder druk staat. Momenteel onderzoekt minister Blok in overleg met Kences, de Autoriteit woningcorporaties, het WSW en andere partijen onder welke condities de samenwerking tussen (private) beleggers en woningcorporaties wel mogelijk is.

Het aantal studenten uit binnen- en buitenland blijft de komende jaren groeien en het is voor deze studenten, het hoger onderwijs en de kenniseconomie van Nederland van belang dat er voor hen een betaalbare kamer beschikbaar is. Studentenhuisvester DUWO, gesteund door gemeentebesturen van studentensteden, hoger onderwijsinstellingen en natuurlijk de studenten zelf, legt daarom vandaag in een persbericht uit wat de gevolgen zijn van het verbod op samenwerking met beleggers.

Klik hier voor het volledige persbericht van DUWO

Webdesign » SPRANQ