Kennissteden bundelen krachten

Kennissteden bundelen krachten

Twaalf Nederlandse kennissteden gaan een stuwende kracht vormen bij de realisatie van een sterke Nederlandse kenniseconomie. Vandaag bieden zij minister Rutte een ambitiedocument aan. In dit document roepen de steden het kabinet op om gezamenlijk met hen te werken aan een toekomstbestendige en internationaal concurrerende kenniseconomie. 

Kennissteden
Amsterdam, Delft, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen vormen, samen met de voorzitters van de koepelorganisaties VSNU en HBO-raad, een nieuw netwerk van stadsbestuurders en universiteitsbestuurders dat werkt onder de naam Netwerk Kennissteden Nederland. Deze steden hebben gemeen dat binnen hun stadsgrenzen een sterk kenniscluster van universiteiten en hogescholen is gevestigd.

Kenniseconomie
Volgens de initiatiefnemers is het netwerk van belang omdat kennissteden het onmisbare fundament vormen voor de ontwikkeling van een hoogwaardige economie. Kennissteden spelen daarin een belangrijke rol, want slimme mensen in sterke steden bepalen het succes van de Nederlandse kenniseconomie. 

Studentenhuisvesting
De markt voor studentenhuisvesting staat momenteel onder grote druk. Het aantal studenten is de laatste jaren fors gegroeid en de verwachting is dat deze stijging de komende jaren doorzet. Wachttijden van 21 tot 36 maanden zijn geen uitzondering meer. De komende jaren groeit het aantal kamerzoekende studenten nog eens met 65.000. Het groeiende tekort aan huisvesting dreigt een achilleshiel te worden en brengt de ontwikkeling van kennissteden in gevaar.

Daarom slaan het netwerk van kennissteden en Kences de handen ineen. Kences werkt met minister Donner aan een landelijk actieplan voor meer studentenhuisvesting. De steden en hoger onderwijsinstellingen steunen dit initiatief zowel landelijk als lokaal.

Lees hier het volledige ambitiedocument. 

Webdesign » SPRANQ