Vijftig jaar SJHT: directeur-bestuurder Ruud Mittendorff over vroeger, nu en laterVijftig jaar SJHT: directeur-bestuurder Ruud Mittendorff over vroeger, nu en later

Vijftig jaar SJHT: directeur-bestuurder Ruud Mittendorff over vroeger, nu en later

'Daar moet ik je toch wat achtergrondinformatie bij geven.' Ruud Mittendorff, directeur-bestuurder van Stichting Jongeren Huisvesting Twente (SJHT) vertelde ons over verleden, heden en toekomst van zijn corporatie, die dit jaar vijftig jaar bestaat.

Verleden

SJHT werd in 1968 opgericht door een groep studenten. De groep begon panden te huren en door te verhuren aan studenten met dezelfde wens als zij: weg van de campus en op naar de binnenstad.

Twee gebeurtenissen in de jaren '80 hebben gezorgd voor groei en professionalisering van de corporatie. Allereerst speelt het een rol dat iedere achttienjarige begin jaren '80 recht kreeg op woonruimte. De kleine Stichting Studentenhuisvesting Twente, zoals SJHT toen nog heette, realiseerde als gevolg van die nieuwe regeling relatief veel nieuwe panden. Ze hadden een bouwkundige nodig en plaatsten een advertentie. Dit is waar Mittendorff in beeld kwam: 'Eind jaren '70 ben ik afgestudeerd van de hbo-opleiding Bouwkunde in Hengelo. Het was vanwege de crisis geen makkelijke tijd om op zoek te gaan naar een baan. Eerst werkte ik een tijdje bij een architectenbureau, daarna via een uitzendbureau bij een aannemersbedrijf. Tot mijn broer me attendeerde op een advertentie van Stichting Studentenhuisvesting Twente: ze zochten een bouwkundige.' Mittendorff weet nog precies wanneer hij werd aangenomen: 14 september 1981.

Eind jaren '80 vond de tweede grote verandering plaats: prognoses gaven een afname van het aantal studenten aan. De stichting besloot de doelgroep te verbreden van enkel studenten naar zowel jongeren als studenten. Dit leidde in 1989 dan ook tot de naamsverandering naar Stichting Jongeren Huisvesting Twente. De verandering zorgde voor substantiële groei en voor de nodige professionalisering. Mittendorff: 'Momenteel bestaat onze doelgroep uit ongeveer 80% studenten en 20% jongeren. Dat zorgt voor een breed spectrum aan jongeren: niet alleen studenten, maar ook werkende jongeren,  statushouders, werkloze jongeren, noem maar op. Het is onze ervaring dat het goed is voor de leefbaarheid om al deze verschillende groepen jongeren zoveel mogelijk gemengd te huisvesten.' 

Door deze hele geschiedenis heen is de grootste uitdaging voor SJHT altijd geweest om betaalbare en kwalitatief hoogstaande huisvesting beschikbaar te houden voor jongeren. 'Hier zet ik me mijn hele leven al voor in,' aldus Mittendorff, 'en dat blijft met stip bovenaan staan. Deze doelgroep heeft natuurlijk geen hoog inkomen, dus een acceptabele huurprijs staat hoog in het vaandel. Daar zet SJHT zich voor in en dat doen we best goed.' 

De geschiedenis van SJHT is niet los te zien van die van de stad Enschede. Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit die geschiedenis is de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Mittendorff: 'Ik zat die zaterdag achter mijn huis in Hengelo en hoorde een enorme knal. Ik had nog niet precies in de gaten wat er aan de hand was, maar op zondag zat ik al op het stadhuis om samen met de gemeente te praten over de acties die ondernomen moesten worden. Wij huisvestten op dat moment 49 bewoners in die wijk, in 36 eenheden. Ook in de omliggende wijken en zelfs aan ons eigen kantoor was schade, maar de eerste zorg was: waar moeten deze dakloos geworden studenten naar toe? De meesten konden tijdelijk ergens logeren of gingen terug naar ouders, en voor de anderen is een leegstaand pand zo snel mogelijk weer bewoonbaar gemaakt. Door de goede samenwerking met de gemeente en de collega-corporaties, en de snelheid waarmee actie ondernomen werd, hadden de meesten binnen mum van tijd weer onderdak.' 

De vuurwerkramp eiste 23 dodelijke slachtoffers, waaronder een van de studenten die in een pand van SJHT woonde. 'Marjolein Schreurs,' beaamt Mittendorff. 'Ze woonde in een van onze panden aan de Roomweg en ze is na de ramp nooit meer teruggevonden. Dat was verschrikkelijk, een gebeurtenis die grote impact heeft gehad op SJHT.'

Heden

SJHT is van een kleine stichting die gerund werd door studenten, uitgegroeid tot een professionele corporatie, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Zo zijn duurzaamheid en internationalisering ook bij SJHT grote thema's. Mittendorff zoekt daarin graag de samenwerking. Zo is er een werkgroep studentenhuisvesting, die bestaat uit beide Enschedese studentencorporaties, de gemeente en de onderwijsinstellingen. Een ander resultaat van de samenwerking met die partijen is het online platform Roomspot. Mittendorff legt het uit: 'We waren in 2011 bezig met ons beleidsplan en we besloten dat we graag een gezamenlijk punt wilden waar de student makkelijk terecht zou kunnen en waar al het aanbod te zien zou zijn. Afgelopen februari is Roomspot gelanceerd, een digitaal platform waar de kamers van zowel de Veste als SJHT op staan, 3.000 kamers in totaal. Naast die 3.000 studenten zijn er nog 6.000 studenten die op een andere manier gehuisvest zijn: bij particuliere verhuurders, bij reguliere corporaties, bij hospita of bij studentenverenigingen. De studentenhuisvesting in Enschede is veel meer versnipperd dan in het westen van het land, dus aan een dergelijk platform is veel behoefte. Het is onze ambitie, door toetreding van andere partijen, van Roomspot dé centrale ingang te maken voor studenten en jongeren die op zoek zijn naar woonruimte in Enschede en omgeving.’'

Toekomst

De toekomst van SJHT hangt samen met de ontwikkelingen van de Enschedese studentenpopulatie. Volgens Mittendorff is het moeilijk te voorspellen waar het naar toe gaat: 'We verwachtten wel een toename van buitenlandse studenten, maar nu merk je toch dat universiteiten voorzichtiger worden. Tegelijkertijd hebben we in de Monitor van Kences gezien dat het aantal Nederlandse studenten zal afnemen maar dat het aantal uitwonende studenten in totaal wel zal toenemen, juist dankzij de internationale studenten. We doen hier zelf ook onderzoek naar en voor nu verwachten we nog een toename. We merken trouwens ook dat steeds meer internationale studenten ons aanbod via Roomspot weten te vinden. We willen in ieder geval blijven monitoren en onszelf steeds de vraag blijven stellen: wat is er nu nodig?

Vijftig jaar SJHT: directeur-bestuurder Ruud Mittendorff over vroeger, nu en later
Webdesign » SPRANQ