LPS

LPS

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ging in 2011 de kamernood onder studenten te lijf met een Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS 2011-2016). Een plan dat werd ondertekend door sociale en particuliere studentenhuisvesters, gemeenten, hoger onderwijsinstellingen en studenten. Het plan zorgde voor toename van het aantal studentenwoningen, verlichting van bouwregels, verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke bouw en bracht betrokken partijen bij elkaar in een landelijk platform studentenhuisvesting (LPS).

De inzet van het LPS was de afgelopen jaren van doorslaggevend belang bij het realiseren van de LAS-doelstellingen. De betrokken partijen troffen elkaar op regelmatige basis op landelijk niveau. Hierdoor vond kennisuitwisseling plaats en heeft de onderlinge samenwerking een impuls gekregen. De continu aandacht voor studentenhuisvesting is het resultaat van het commitment en de betrokkenheid van de LAS-ondertekenaars. 

Het afgelopen half jaar heeft het LPS als opvolging van het LAS een Interne Werkagenda opgesteld. Het doel van deze agenda is om met elkaar een aantal relevante thema’s te agenderen. Deze thema’s zullen vervolgens binnen het LPS verder verkend en uitgewerkt worden. 

In het LPS zijn momenteel de volgende organisaties vertegenwoordigd: VH, VSNU, UvA, Ministeries OCW en BZK, Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden en Den Haag, LSvB, Vastgoed Belang en Kences.

Het secretariaat van het LPS wordt gevoerd door Kences en is bereikbaar via info@kences.nl

De Interne Werkagenda van het LPS is hier te downloaden.

De meest recente bijeenkomst van het LPS vond plaats op woensdag 9 mei 2018. De inhoud van deze bijeenkomst is hier in te zien.

Webdesign » SPRANQ