Spring naar content

Actueel

Grote tekort studentenwoningen afgelopen jaar weer verder toegenomen

Het tekort aan studentenwoningen is naar schatting in één jaar toegenomen met 4.500. Daarmee is het tekort opgelopen tot 26.500 studentenwoningen.

Monitor

Publicaties

Landelijke monitor studentenhuisvesting 2021

De jubileumeditie (tiende) van de Landelijke monitor studentenhuisvesting is dit jaar voor het eerst volledig gedigitaliseerd. De digitalisering biedt diverse voordelen ten opzichte van de traditionele rapporten in pdf-formaat.

Een thuis voor iedereen

Adviesrapport van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen. Aandachtsgroepen zijn groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hun behoefte aan een specifiek soort woning of woonvorm, wat zij kunnen betalen voor de huisvesting, wat extra nodig is aan begeleiding en zorg en het draagvlak in de buurt

Beter benutten bestaande woningbouw

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, de Rijksoverheid en eventuele andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad op zowel korte als lange termijn stimuleren? Deze publicatie behandelt belemmeringen en kansen om de bestaande woningvoorraad intensiever te gebruiken.