Studentenhuizen kunnen collectief stroom inkopen

Studentenhuizen kunnen collectief stroom inkopen

Op 8 december 2016 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wetswijziging werd ingediend met het oog op de overgang naar een duurzame energievoorziening en regelt dat het onmogelijk wordt voor meerdere onroerende zaken om zich collectief aan te sluiten op het elektriciteitsnet. In april 2018 is de betreffende wetswijziging aangenomen.

Kences heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe wet het mogelijk zou maken om complexen als één afnemer te zien. Dit is in het belang van studenten. Zij hoeven immers in dat geval niet allemaal los een contract af te sluiten, maar de corporatie regelt de elektriciteitsaansluiting voor hen en verrekent die met de servicekosten.  

Onlangs werd bekend dat deze lobby niet zonder resultaat is gebleven: per 1 juli zal deze regeling ingaan. Ardin Mourik, directeur van Kences, is blij dat dit na jarenlange lobby geregeld wordt. ‘Deze regeling doet recht aan het specifieke karakter van onzelfstandige studentenhuisvesting.’

Webdesign » SPRANQ