Start woononderzoek studenten

Start woononderzoek studenten

Aan alle studenten in het hoger onderwijs wordt vanaf vandaag gevraagd hoe zij willen wonen. De jaarlijkse peiling van woonwensen is een initiatief van Kences. Het onderzoek naar de woonwensen van (internationale) studenten maakt deel uit van de landelijke monitor studentenhuisvesting.

In samenwerking met het ministerie van BZK heeft Kences in 2012 aan ABF Research opdracht gegeven om een landelijke monitor studentenhuisvesting te ontwikkelen. Met behulp van prognoses uit deze monitor is te zien hoeveel (internationale) studenten er de komende acht jaar te verwachten zijn en in welke steden deze studenten gaan wonen. Belangrijk onderdeel van deze monitor is het jaarlijks meten van de woonwensen van studenten. Vorig jaar deden ruim 45.000 studenten mee aan dit onderzoek.

Een (internationale) student wil prettig, betaalbaar en veilig wonen in de stad waar hij of zij studeert. De Kences studentenhuisvesters in Nederland werken daar gezamenlijk aan. Zij bouwen betaalbare studentenkamers op plekken waar studenten willen wonen.

Om het juiste aantal - en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren te bepalen is er inzicht nodig in de woonwensen van studenten, hiervoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de jaarlijkse studenten woonwensen enquête. Deze enquête staat van 19 maart tot 30 april 2018 online op www.wonenalsstudent.nl De student die meewerkt aan deze enquête maakt kans op een stedentrip naar keuze t.w.v. € 400,-

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Nuffic werken ook mee aan de landelijke monitor studentenhuisvesting.

De resultaten van de monitor studentenhuisvesting 2018 worden gepresenteerd tijdens het Landelijke Congres Studentenhuisvesting dat dit jaar op 4 oktober in Rotterdam plaatsvindt.

Kences is het samenwerkingsverband van dertien professionele sociale studentenhuisvesters in Nederland: AlleeWonen, De Key, De Veste, DUWO, Idealis, Lefier, SJHT, SSH, SSHN, WonenBreburg, Woonbedrijf/Vestide, Woonpunt Woonstad Rotterdam/Stadswonen Rotterdam. Kences realiseert via de deelnemers en partners voldoende, geschikte en betaalbare studentenhuisvesting in de Nederlandse kennissteden. De aangesloten organisaties huisvesten in deze steden ruim 91.500 studenten.

Webdesign » SPRANQ