Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2018

Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2018

In samenwerking met de Erasmus Universiteit, Stadswonen Rotterdam, Woonstad Rotterdam en SSH Rotterdam organiseert Kences op donderdag 4 oktober 2018 het zevende Landelijk Congres Studentenhuisvesting. Het congres vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Met de presentatie van de uitkomsten van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018, excursies studentenhuisvesting op de campus en in Rotterdam, interessante sprekers en discussies is dit het congres dat u niet wilt missen!

Studentenhuisvesting: een lokale opgave?

Onlangs ontvingen onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters, gemeenten, kennissteden en de landelijke studentenvakbond een brief over studentenhuisvesting van minister Ollongren (BZK) en minister van Engelshoven (OCW). In deze brief wordt onder meer aandacht gevraagd voor de huisvesting van studenten die het nieuwe collegejaar instromen. De brief is een van de resultaten van het geïntensiveerde overleg over studentenhuisvesting en loopt vooruit op het nieuwe actieplan en convenant waar het Kabinet met betrokken partijen aan werkt. Uitgangspunt van dit actieplan is een goede match tussen vraag naar en aanbod van studentenwoningen. Deze match is alleen vast te stellen op lokaal niveau, op basis van de groei(ambities) van onderwijsinstellingen en de huisvestingsmogelijkheden op de lokale en regionale woningmarkt.

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

Hoe groot is de actuele vraag naar studentenhuisvesting in Nederland? Gaat deze vraag in de komende acht jaar toe- of afnemen? Klopt onze voorspelling van voorgaande jaren dat het studievoorschot een effect zal hebben op het aantal uitwonende studenten? Kunnen we meer zeggen over de verwachte groei van het aantal internationale studenten en over hun woonbehoefte? Wat zijn de verschillen per studiestad? De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 geeft antwoord op al deze vragen.

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is een initiatief van Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van dertien sociale studentenhuisvesters. Het initiatief wordt gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de organisatie voor internationalisering in het onderwijs (Nuffic) en bijna alle hoger onderwijsinstellingen.

Samenwerkingsverband

Kences is het samenwerkingsverband van dertien professionele sociale studentenhuisvesters in Nederland: 
DUWO, Idealis, De Key, De Veste, Lefier, Alwel, SJHT, SSH, SSH&, Stadswonen Rotterdam (onderdeel van Woonstad Rotterdam), WonenBreburg, Vestide (onderdeel van Woonbedrijf) en Woonpunt. Kences werkt aan goed en betaalbaar wonen in vrijwel alle Nederlandse studentensteden. De aangesloten organisaties huisvesten in deze steden 80.000 studenten, een derde van de markt.

Programma en aanmelding

Het programma van het Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2018 op donderdag 4 oktober is hier te downloaden. Online aanmelden voor de verschillende programmaonderdelen is mogelijk via deze link.

Webdesign » SPRANQ