Geslaagd Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2018

Geslaagd Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2018

Studentenhuisvesting: een lokale opgave? Dat was het centrale thema van het Landelijk Congres Studentenhuisvesting dat op 4 oktober jl. plaatsvond op Campus Woudestein in Rotterdam. Kences bood in samenwerking met de Erasmus Universiteit, Stadswonen Rotterdam, Woonstad Rotterdam en SSH Rotterdam de vele congresdeelnemers een boeiend programma aan. Met excursies, sprekers, een discussiepanel, de presentatie van de monitor studentenhuisvesting 2018 en de ondertekening van het actieplan studentenhuisvesting 2018-2021. 

Na excursies studentenhuisvesting op de campus en in Rotterdam was het na de netwerklunch tijd voor het middagprogramma. Maria Molenaar, voorzitter Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam, ging in haar welkomstwoord in op de lokale opgave studentenhuisvesting voor Rotterdam. Haar presentatie is hier te downloaden.

Vervolgens sprak Kristel Baele, voorzitter College van bestuur Erasmus Universiteit, over het toenemend aantal internationale studenten en de benodigde studentenhuisvesting. Haar presentatie is hier te downloaden.

Maria Molenaar, voorzitter RvB Woonstad Rotterdam

Na deze sprekers stond de presentatie van de nieuwste monitor studentenhuisvesting op het programma. René van Hulle, manager Onderwijs en Arbeidsmarkt ABF Research, nam de aanwezigen mee in de belangrijkste conclusies van de nieuwste monitor studentenhuisvesting: de groei van het aantal internationale studenten zet fors door, groei van het aantal studenten is ongelijk over Nederland verdeeld en de afname van uitwonendheid door studievoorschot zet onverminderd door. Zijn presentatie is hier te downloaden.

Onder leiding van de dagvoorzitter Jesper Rijpma ging een panel met vertegenwoordigers van drie lokale en drie landelijke stakeholders studentenhuisvesting in discussie over de stelling 'Studentenhuisvesting is een lokale opgave'. 

Aan het einde van het congres tekenden G4, ministerie BZK, ministerie OCW, VSNU, VH, Nuffic, Vastgoed Belang, Netwerk Kennissteden, LSVb en Kences het actieplan studentenhuisvesting 2018-2021. In het actieplan is overeengekomen dat lokale partijen afspraken maken om aan de groeiende vraag naar studentenhuisvesting tegemoet te komen en te kijken naar de instroom van studenten. De samenwerking in studentensteden moet er binnen 10 jaar voor zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Het landelijke actieplan 2018 - 2021 is hier te downloaden.

De nieuwe directeur Kences, Diederik Brink, sloot het congres af met de woorden "We kijken terug op een mooie, sfeervolle en leerzame dag, vol interessante nieuwe (lokale) inzichten." 

Media 

NRC - 3 oktober 2018 - Studenten wonen vaker thuis, mede door afschaffing basisbeurs

De Volkskrant - 4 oktober 2018 - Kamernood studenten zal komende jaren blijven toenemen, vooral door toename aantal internationale studenten.

Rijksoverheid - 5 oktober 2018 - Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het actieplan studentenhuisvesting 2018-2021, de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018 en een inventarisatie van de samenwerking huisvesting studenten in verschillende

Webdesign » SPRANQ