Kencescorporaties bieden extra maatwerk voor huurders die door COVID-19 in moeilijkheden verkeren

Kencescorporaties bieden extra maatwerk voor huurders die door COVID-19 in moeilijkheden verkeren

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal en studerende huurders kunnen te maken krijgen met een (plotseling) verlies van inkomen als gevolg van het coronavirus zelf of als gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus. Om studerende huurders die hierdoor in (financiële) moeilijkheden komen te ondersteunen spannen de Kencescorporaties zich maximaal in binnen hun mogelijkheden om te zoeken naar maatwerkoplossingen voor huurders die in de betalingsproblemen zijn gekomen door het coronavirus. Het beeld bij de dertien woningcorporaties van Kences is dat er in de maand april slechts sporadisch door huurders een beroep wordt gedaan op maatwerk vanuit de woningcorporatie. Wanneer studerende huurders aankloppen bij de woningcorporaties bieden zij bijvoorbeeld maatwerk door een extra coulante betalingsregeling aan te bieden of een campuscontract tijdelijk te verlengen.

Aantallen

Kences heeft met haar dertien deelnemers besproken welke effecten van de coronacrisis zij waarnemen bij hun verhuurpraktijk. Het beeld bij alle deelnemers is dat zij nauwelijks verzoeken krijgen voor maatwerk en dat er geen grote toename in betalingsachterstanden of betalingsproblemen bestaat. Dit beeld wordt ook bevestigd uit de cijfers die wij van een van onze woningcorporatie met ongeveer 7000 studenteneenheden hebben gekregen. Zij ontvingen minder dan 50 verzoeken voor maatwerk (dat is minder dan 0,7% van hun huurdersbestand) en zij merkte op dat het grootste gedeelte van deze verzoeken van internationale studenten kwam. Van deze 50 verzoeken betrof het grootste deel een verzoek voor informatie wat de mogelijkheden zijn als zij in (betalings)problemen zouden komen.

In het kleine aantal gevallen dat een studerende huurder in de problemen komt door het coronavirus bieden onze woningcorporaties maatwerkoplossingen. Zij proberen een oplossing te bedenken die voor huurder zowel als voor hen op dit moment de beste lijkt. Deze verschillende vormen van maatwerk zijn hieronder thematisch beschreven.

Betalingsproblemen

Allereerst wordt er door onze deelnemers (op verzoek) betalingsuitstel aangeboden aan huurders waarvoor de datum van de huurincasso ongunstig uitvalt. Als de huurincasso op de eerste werkdag van de maand plaatsvindt dan kan dat slecht uitkomen voor de huurder. Doordat huurders hun inkomsten van een bijbaan (bijvoorbeeld in de horeca) missen zijn zij nu in veel grotere mate afhankelijk van hun lening via DUO, die pas de 24e van de maand wordt uitgekeerd. In deze gevallen is het voor de huurder mogelijk om de huur later in die maand te voldoen. De huurders worden hierbij geïnformeerd dat dat zij een automatisch gegenereerde betalingsherinnering zullen ontvangen met hierin de betalingsmogelijkheden om de huur na de 24ste te betalen.

Een tweede maatwerkoplossing die wordt geboden zijn betalingsregelingen. Hierbij hoeft de huurder de desbetreffende maand geen huur te betalen, maar wordt die maandhuur wordt opgenomen in een betalingsregeling met maandelijkse termijnen. De startdatum van de regeling ligt meestal op de 1e dag van de volgende maand, maar kan in overleg met huurder eerder of zelfs later starten. Onze deelnemers ontvangen hierop goede reacties op en huurders geven aan dat dit ze financiële ruimte en tijd geeft om regelingen van de overheid aan te vragen of hun lening te verhogen.

Voor buitenlandse huurders met betalingsproblemen bieden onze woningcorporaties aanvullend maatwerk. Een voorbeeld hiervan is dat zij internationale studenten die een beurs hebben voor de verblijfskosten tegemoet komen door hen enkel de kale huur te laten betalen voor de maanden dat de crisis voortduurt. De huurder kan hierbij de overige kosten van de kamer (de servicekosten) na afloop de crisis doormiddel van een coulante betalingsregeling later betalen. Een andere manier waarop maatwerk wordt geboden aan internationale studenten, is door betalingsregelingen te bieden voor huurovereenkomsten waarbij deze optie normaal gesproken niet geboden wordt (zoals short staycontracten).

Aflopende huurovereenkomsten

Onze deelnemers passen zijn ook flexibeler met (campus)huurovereenkomsten die aflopen tijdens de coronacrisis, ondanks dat hiervoor geen verplichting bestaat vanuit de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. In gevallen waar dit wenselijk is worden campuscontracten verlengd (met bijvoorbeeld drie maanden). Voor internationale studenten die niet meer naar hun thuisland kunnen worden de huurovereenkomsten verlengd en wordt soms zelfs een andere woonruimte aangeboden om de tijd totdat diegene weer naar zijn of haar thuisland kan te overbruggen.

Nieuwe huurovereenkomsten

Daarnaast wordt bij huurovereenkomsten die tijdens de coronacrisis aanvangen, maatwerk geboden. Voor internationale studenten die al een huurovereenkomst hebben getekend en de eerste maand huur en de borgsom hebben betaald maar niet naar Nederland (kunnen) komen wordt de huurovereenkomst op verzoek geannuleerd en worden de eerste maand huur en de borgsom volledig teruggestort.

Als laatste wordt maatwerk geboden in gevallen waarbij de huurders een nieuwe bewoner voor moeten dragen (omdat een kamer leegkomt doordat een huurder is vertrokken), maar dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld doordat de huurders in thuisisolatie zitten omdat een of meerdere huurders,  coronaverschijnselen vertonen. Hierbij wordt huurders de mogelijkheid geven om de voordracht uit te stellen tot het moment dat de huurders geen coronaverschijnselen meer vertonen.

Webdesign » SPRANQ