Amsterdam ZO hotspot voor en door studenten

Amsterdam ZO hotspot voor en door studenten

In de afgelopen jaren zijn er zo'n 5000 studenten in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost komen wonen. Het aantal jongeren dat zich in het stadsdeel vestigt stijgt sinds 2007 met zo'n 85% (relatief). 'De komst van jongeren naar dit stadsdeel, en vooral het gegeven dat het veel jongeren van buitenaf zijn en zelfs van buiten Amsterdam die dus blijkbaar de voorkeur geven aan Zuidoost, is heel goed nieuws. Het betekent dat we echt de slag hebben gemaakt van onbemind, naar bemind. Voorheen maakte onbekend onbemind, nu dus niet meer. Zuidoost lijkt definitief af te rekenen met het negatieve en onveilige imago', aldus portefeuillehouder Emile Jaensch in een interview met De Telegraaf. 

Historie
Amsterdam Zuidoost (85.000 inwoners) heeft een roerige geschiedenis. Opgezet als een hoogbouwwijk met riante appartementen voor de middeninkomens, werd het een doorgangswijk bij uitstek, met veel leegstand. In de beeldvorming kon de wijk geen goed meer doen. In de jaren negentig werd een grootscheepse vernieuwingsoperatie in gang gezet. Een groot gedeelte van de hoogbouw is inmiddels gesloopt en vervangen door kleinschaliger woningen. De resterende flats zijn grondig gerenoveerd.

Studentenhuisvesting
Amsterdam is een populaire studentenstad. Dit betekent lang wachten op een goede, betaalbare studentenkamer. Het stadsdeel Zuidoost is op deze behoefte ingesprongen. De afgelopen jaren is er een behoorlijk aantal studentenwoningen bij gekomen. Vanaf 2006 bouwde De Key in Zuidoost 1000 studentenwoningen in gestapelde zeecontainers aan de Wenckebachweg, 500 studenteneenheden aan de Bergwijkdreef en 170 eenheden in Fraijlemaborg. DUWO realiseerde 464 studentenwoningen in de flats Echtenstein en Daalwijk en leverde de eerste van 700 studentenwoningen op behorend bij de Spinoza campus in de D-buurt. Onlangs is goedkeuring gegeven voor het starten van een tweede fase van de campus, dit levert 500 extra woningen op. Ymere realiseerde in Heesterveld 600 studentenwoningen.

In maart 2014 worden er 348 studentenwoningen op de AMC-campus opgeleverd. Deze nieuwe campus ligt tegenover het AMC en bij het metro/treinstation Holendrecht. Daarnaast is het stadsdeel Zuidoost van plan om 1400 extra woningen te bouwen waarvan 500 woningen aan de Dolingadreef voor jong werkenden tot dertig jaar. Daarnaast zijn er initiatieven om in de K-Buurt en H-Buurt woningen te bouwen voor studenten en jongeren.  

Om studenten te attenderen op de woonmogelijkheden en hen wegwijs te maken in het stadsdeel is in 2012 de campagne ZO! Studeren in Amsterdam Zuidoost gestart.

Gebiedstransformatie
De vestiging van studenten in Zuidoost heeft bijgedragen tot de succesvolle gebiedstransformatie van dit stadsdeel. Zuidoost is nu het snelst groeiende stadsdeel van Amsterdam als het om studenten gaat. De succesformule werkte al eerder in Rotterdam. Als toenmalig directeur van Stadswonen (nu Vestia Rotterdam Stadswonen) kocht Jean Baptiste Benraad delen van leegstaande kantoren en verbouwde ze tot studentenhuisvesting. Ook voor gebiedsontwikkelingen in de Coolhaven, Scheepvaartkwartier, Wilhelminapier en Wijnhaveneiland bleek 'het jonge volk' cruciaal voor het succes. Benraad: 'Ze houden van pionieren, ze willen wel in pakhuizen wonen, ze willen wonen op plekken waar dan nog niemand heen wil. Door hun komst wordt het gebied 10, 15 jaar later voor iedereen aantrekkelijk. Jongeren zijn de perfecte pioniers.'

 

Links: http://www.zuidoost.nl

 

 

 

Webdesign » SPRANQ