Steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland

Steeds meer buitenlandse studenten naar Nederland

Het aantal personen dat zich jaarlijks vanuit het buitenland in Nederland vestigt om hier te studeren wordt ieder jaar groter. Dat blijkt uit de recent door het CBS gepubliceerde Internationaliseringsmonitor (4e kwartaal 2014). In 2011 vestigden zich 17,5 duizend buitenlandse studenten in Nederland, terwijl het er vijftien jaar eerder nog 4 duizend waren. Het zijn voornamelijk Aziatische en Europese studenten, vanuit Azië komen de meeste studenten uit China en vanuit Europa uit Duitsland en Oost-Europa. In de top tien van de gemeenten waar de meeste buitenlandse studenten gaan wonen bevinden zich negen universiteitssteden. Amsterdam heeft in absolute aantallen de grootste aantrekkingskracht op buitenlandse studenten. 

Top 10 van gemeenten waar buitenlandse studenten gaan wonen
In 2011 gingen bijna 2,5 duizend buitenlandse studenten in Amsterdam wonen. De populariteit van Maastricht is in de afgelopen jaren het sterkst toegenomen. In 2011 vestigden zich daar bijna het dubbele aantal buitenlandse studenten vergeleken met vier jaar eerder. Gerelateerd aan het aantal ingeschreven studenten aan universiteit of HBO in de universiteitssteden, trekken naast Maastricht ook de in life sciences c.q. techniek gespecialiseerde universiteitssteden Wageningen en Delft veel buitenlandse studenten aan.

Bron: CBS, Internationaliseringsmonitor 204 - 4e kwartaal

Bron: CBS, Internationaliseringsmonitor 2014, 4e kwartaal

Ruim 58.000 internationale studenten in Nederland
Het CBS telt de jaarlijkse nieuwe instroom van studenten die zich hier vestigen. Maar er zijn veel meer studenten afkomstig uit het buitenland. Volgens de laatste gegevens van de Nuffic, telt Nederland in 2013 ruim 58.000 internationale studenten. Bijna 9% van alle studenten komt dus uit het buitenland. Wat opvalt is dat het aandeel buitenlandse studenten bij universiteiten elk jaar stijgt (12,2% in 2013 tegenover 8,6% in 2009), maar bij hogescholen de afgelopen jaren stagneert (6,9% in 2012 en 2013). Onlangs berichtte de Vereniging Hogescholen, volgens voorlopige cijfers, dat het aantal buitenlandse eerstejaars in het huidige collegejaar is gehalveerd. In een gezamenlijk streven naar een sterkere internationalisering, hebben de VSNU en Vereniging Hogescholen dit jaar hun gezamenlijke visie op internationalisering gepubliceerd.

Hoger onderwijs van de toekomst
De wereldwijde vraag naar hogeropgeleiden neemt toe, evenals de toegang voor studenten tot internationaal hoger onderwijs. Internationalisering zorgt voor uitdagend onderwijs en kan bijdragen aan slimmere, creatievere en ondernemende studenten. Het is cruciaal voor het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties. Tegelijkertijd is internationalisering ook zeer waardevol voor de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van studenten. De kennissector is ook een belangrijk visitekaartje voor Nederland en kennis is in toenemende mate een waardevol exportproduct. Aldus minister Bussemaker van OC&W over internationalisering in haar recente startnotitie ‘Hoger onderwijs van de toekomst’. 

Short stay housing
Naast studenten die in Nederland een hele opleiding volgen, zijn er ook veel studenten die hier een kort programma doen. De zogeheten ‘shortstay’-studenten. Zij komen voor een uitwisselingsprogramma, doen een korte cursus of zijn hier voor een heel collegejaar. De huisvesting van die buitenlandse studenten wordt in samenwerking met universiteiten en hogescholen voor een belangrijk deel verzorgd door Kences deelnemers met een specialisatie in short stay housing. Zij huisvesten gezamenlijk 15.000 internationale shortstay studenten. Het grote verschil met reguliere studentenhuisvesting is dat de studentenkamer voor een buitenlandse student beschikbaar moet zijn op de dag van aankomst in Nederland. Meestal is deze kamer volledig ingericht en wordt de nieuwe huurder wegwijs gemaakt in de directe omgeving en geholpen met een aantal administratieve zaken zoals inschrijving bij gemeente.

Bronnen:
CBS - Internationaliseringsmonitor 20145 - 4e kwartaal

VSNU
Gezamenlijke Visie Internationaal - mei 2014

Ministerie OCW
Hoger onderwijs van de toekomst - HO-tour - september 2014

 

 

Webdesign » SPRANQ