Kenniseconomie heeft baat bij studentenhuisvesting

Kenniseconomie heeft baat bij studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting is belangrijk in de formatiegesprekken over de kenniseconomie en de woningmarkt, dat schrijft Kences in een brief aan de informateurs Kamp en Bos. De brief wordt ondersteund door de VSNU, HBO-Raad, G4 en het Netwerk Kennissteden Nederland.

Kennissteden
Steden waar veel studenten wonen, zijn aantrekkelijk als vestigingsplaats voor onderzoeksinstituten en innovatieve bedrijven. Studenten in deze kennissteden leveren banen, economische meerwaarde en innovatie op. Studentenhuisvesting is daarbij een belangrijke faciliterende factor. Of zoals Sijbolt Noorda van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het zo treffend weet te zeggen: 'Studentenhuisvesting is de accu van de motor van de kenniseconomie'. De wachttijden voor studentenkamers nemen de laatste jaren echter alleen maar toe. Dit leidt tot misstanden op de woningmarkt, zorgt voor suboptimale studiekeuzes en hindert de kenniseconomie.

Aantal studenten stijgt tot 2020 met 85.000
Het aantal studenten stijgt de komende jaren fors. Om die stijging op te kunnen vangen zijn er 33.000 extra kamers nodig tot 2020, zo blijkt uit de nieuwe monitor studentenhuisvesting, die Kences het afgelopen jaar samen met het ministerie van BZK heeft ontwikkeld.  Meer informatie  over de monitor is te vinden op www.wonenalsstudent.nl.

Scoren met studentenhuisvesting
'Het nieuwe kabinet kan scoren met studentenhuisvesting door samen met alle partners voortvarend het Landelijk Actieplan uit te voeren,' zo stelt Thom de Graaf, voorzitter van de HBO raad. In 2011 ondertekende Kences met het vorige kabinet het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS). Kences deelnemers spraken af dat ze 16.000 nieuwe kamers bouwen in de periode 2011 - 2016, een investering van 1 miljard euro. Naast Kences zijn ook de VSNU, HBO-raad, het netwerk van Kennissteden, de G4, Vastgoed Belang en de LSVb partners in het LAS. Deze partijen rekenen erop dat het nieuwe kabinet voortvarend inzet op de uitvoering van alle gemaakte afspraken.

Bouwen aan de kenniseconomie
Kences is goed op weg naar het einddoel van 16.000 kamers in 2016, sinds 2011 zijn er ruim 4.000 kamers opgeleverd en momenteel zijn er 2.600 kamers in aanbouw. De voortgang van de Kences bouwprojecten is te volgen op www.dekenniseconomie.nl.  

Download hier de volledige brief van Kences aan de informateurs.

 

Webdesign » SPRANQ