En de winnaar van de iPad is?

En de winnaar van de iPad is?

Het jaarlijkse landelijke woonwensenonderzoek onder studenten is op 1 mei jl. afgerond. Door de fantastische medewerking van een groot aantal hoger onderwijsinstellingen hebben 42.000 studenten de door Kences opgestelde vragenlijst ingevuld. Respondenten maakten daarbij kans op het winnen van een iPad Air. Al deze studenten vragen zich natuurlijk gespannen af of zij de gelukkige winnaar zijn van de iPad. De spanning is voorbij, de gelukkige winnaar is bekend! Het is Laurens van Bodegom uit Eindhoven, student aan de Fontys Hogeschool. Op 12 mei jl. ontving hij zijn prijs en liet weten er totaal niet op gerekend te hebben en er ontzettend blij mee te zijn.

Resultaat
Met de uitkomsten van de enquête wordt de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting geactualiseerd. Naast de Referentieraming van OCW en data van DUO, geven de uitkomsten van de enquête belangrijke informatie voor de nieuwe monitor. De resultaten presenteert Kences op het Landelijk Congres Studentenhuisvesting dat op 1 oktober 2014 plaatsvindt op de campus van de TU in Eindhoven.

Monitor Studentenhuisvesting
De ontwikkeling van studentenaantallen per studentenstad en de specifieke woonwensen van studenten worden sinds 2012 jaarlijks gemeten met de landelijke Monitor Studentenhuisvesting. De monitor is een initiatief van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in samenwerking met het ministerie van BZK. De monitor is ontwikkeld door onderzoeksbureau ABF Research en wordt ook door hen uitgevoerd.

Webdesign » SPRANQ