Energielabel voor studentenflats

Energielabel voor studentenflats

De Tweede Kamer vindt de betrouwbaarheid van de huidige energielabels onvoldoende. Uit een steekproef van Vrom uit 2010 blijkt 25% van de energielabels niet op de juiste manier te zijn opgenomen. De Tweede kamer confronteerde minister Donner met dit feit in het Algemeen Overleg Energiebesparing van 16 maart j.l. De minister gaat nu kijken welke verbeteringen er gerealiseerd kunnen worden en zal begin 2012 aangeven welke verbeteringen ook werkelijk zijn doorgevoerd. (Dezelfde Tweede Kamer heeft overigens wel ingestemd met het opnemen van energielabels in de puntentelling die de maximale huurprijs bepaald).

Eén energielabel voor studentenflats
De minister stemde in met het verzoek van de Tweede Kamer om te komen tot één energielabel voor woongebouwen met een centrale ketel, zoals studentenflats. Dit is goed nieuws voor alle Kences deelnemers.

Verplichting energielabel gaat coalitie partijen te ver
Het voorstel van minister Donner om energielabels te verplichten met als gevolg dat een woning zonder energielabel niet verkocht kan worden, ging de Tweede Kamer veel te ver. Betty de Boer (VVD) wil doorvoering van het label liever aan de markt overlaten. Kees Verhoeven (D66) steunde haar daarin. Hij stelde voor het label zodanig aan te passen dat consumenten kunnen zien hoeveel zij met het label kunnen besparen. Ook Bas Jan van Bochove (CDA) heeft grote twijfels over de verplichting. Eric Lucassen (PVV) sloot zich hierbij aan, hij had geen goed woord over voor het voorstel van de minister.

Webdesign » SPRANQ