Grote voortgang studentenhuisvesting

Grote voortgang studentenhuisvesting

Gisteren stuurde minister Blok zijn jaarlijkse voortgangsbrief studentenhuisvesting naar de Tweede Kamer. In het kader van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) 2011-2016 is afgesproken dat er 16.000 extra studenteneenheden gerealiseerd worden en dat de samenwerking tussen de betrokken partijen bevorderd wordt. Nu we tegen het einde van het LAS de stand van zaken overzien kunnen we vaststellen dat we op de goede weg zijn. Alleen al in Kencesverband zijn er rond de 23.000 extra betaalbare studenteneenheden gerealiseerd (zie hiervoor: www.dekenniseconomie.nl). Door de goede samenwerking tussen de verschillende partijen zijn ook de randvoorwaarden waaronder goede en betaalbare studentenhuisvesting gerealiseerd kan worden sterk verbeterd. 
Directeur Ardin Mourik: "We kunnen echt trots zijn op wat er nu al is gerealiseerd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. In enkele steden blijft het nog lastig om snel een kamer te vinden en sommige doelgroepen, zoals internationale studenten, verdienen extra aandacht."
De komende tijd wordt er door de betrokken partijen gewerkt aan een Toekomstagenda Studentenhuisvesting als opvolger van het huidige LAS. Op 1 oktober aanstaande presenteert Kences de nieuwste cijfers over studentenhuisvesting en de woonwensen van studenten op het landelijk congres studentenhuisvesting 2015 in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Online aanmelden voor deelname kan via deze link.


De volledige voortgangsbrief studentenhuisvesting van minister Blok aan de Tweede Kamer is hier te downloaden.
Webdesign » SPRANQ