Nieuwe studentenwoningen door DUWO

Nieuwe studentenwoningen door DUWO

Met de oplevering van de 'BalPol III' begin deze maand realiseerde Kences deelnemer DUWO de dit jaar de duizendste studentenwoning in haar werkgebied. De duizend studentenwoningen zijn vooral tot stand gekomen door nieuwbouw, maar ook door verbouw of het in beheer nemen van woningen van collega corporaties. Aan het eind van het jaar verwacht DUWO ruim 1.600 woningen te hebben opgeleverd. Van de ruim 1.600 woningen die DUWO zijn er bijna 1.100 nieuwbouw.

BalPol III
DUWO opende vrijdag 9 december 2011 de derde toren aan de Balthasar van der Polweg in Delft, bij studenten beter bekend als 'de BalPol III'. Dit grote nieuwe studentencomplex biedt inmiddels aan 405 studenten woonruimte. In de toren bevinden zich 235 zelfstandige wooneeheden en 170 kamers met gemeenschappelijke voorzieningen.

De BalPol III is de derde grote studentenflat aan de Balthasar van der Polweg in de TU-wijk. De eerste twee werden al in 1997 gebouwd. De bijzondere puntvormige ramen zijn te danken aan het gevelontwerp. De architect heeft een zogenoemde 'zaagtandgevel' ontworpen, bedoeld om de geluidshinder van de nabijgelegen Kruithuisweg te beperken.

Science Park II
DUWO en partner Rochdale beginnen op 14 december 2011 met de bouw van een tweede groot studentencomplex in het Amsterdamse Science Park. Daarmee wordt het aantal studentenwoningen in het wetenschapspark nagenoeg verdubbeld van 700 naar ruim 1300.

Het nieuwe complex Science Park II biedt onderdak aan 605 studenten, verdeeld in 489 zelfstandige eenkamereenheden, 21 zelfstandige tweekamerappartementen en 95 kamers met gemeenschappelijke voorzieningen. De oplevering is in 2013.

Het complex met een deel hoogbouw en een deel laagbouw wordt ruim voorzien van plekken waar campusbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bij de hoogbouw komt een entreeplein met winkeltjes en andere bedrijven. De transparante entreehal is zo ingericht dat studenten er kunnen afspreken om te werken, kletsen, fitnessen enzovoort.

Het NS-station Science Park is naast de deur. Geluidsoverlast van de spoorlijn wordt tegengegaan door een geluidscherm. Voor realisatie van het project heeft de gemeente Amsterdam een financiële bijdrage verstrekt uit het stimuleringsbudget studentenhuisvesting.

Webdesign » SPRANQ