Geen huurtoeslag onzelfstandige eenheden

Geen huurtoeslag onzelfstandige eenheden

Op 8 maart 2011 sprak minister Donner met de Tweede Kamer over ouderenhuisvesting en studentenhuisvesting. Tijdens dit overleg heeft de minister een aantal toezeggingen gedaan. In zijn antwoordbrief aan de Tweede Kamer van 8 april 2011 geeft hij een reactie op de mogelijkheid van huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden bij woningcorporaties.

De minister is van mening dat het gelijkheidsbeginsel niet toestaat dat er specifiek voor studenten in onzelfstandige eenheden van woningcorporaties een uitzondering wordt gemaakt in de mogelijkheid tot huurtoeslag. De minister geeft ook aan dat door budgettaire- en uitvoeringsaspecten de invoering van huurtoeslag voor studenten in onzelfstandige eenheden niet wenselijk is. Kences probeert al jarenlang de, destijds door bezuinigingen onstane, ongelijkheid in het recht op huurtoeslag voor studenten op te heffen.

De Tweede Kamer praat in de week van 20 april 2011 door over dit onderwerp in een Vervolg Algemeen Overleg.

Lees hier de volledige brief van minister Donner aan de Tweede Kamer van 8 april 2011.

Webdesign » SPRANQ