Feiten en Trends Studentenhuisvesting 2012

Feiten en Trends Studentenhuisvesting 2012

Vandaag is de nieuwste 'Feiten en Trends over studentenhuisvesting' gepubliceerd. Met deze publicatie verstrekt Kences actuele (branche)informatie over studentenhuisvesting. De publicatie is interessant voor studentenhuisvesters, gemeenten, marktpartijen, beleggers, journalisten en studenten. Vanaf 2012 verschijnt 'Feiten en Trends' jaarlijks. Op www.kences.nl zijn de voorgaande edities terug te vinden.

Onrust
'Feiten & Trends Studentenhuisvesting 2012' wordt door Kences gepubliceerd in een roerige tijd. Er is onrust ontstaan door de voorgenomen plannen van het kabinet om het woningwaarderingsstelsel (WWS) af te schaffen en daarvoor in de plaats de maximale huurprijs grenzen te koppelen aan de WOZ waarde van sociale huurwoningen en studentenwoningen. Deze  kabinetsplannen kunnen ernstige gevolgen hebben voor (investeringen in) studentenhuisvesting. De uitgewerkte plannen van de minister worden in het voorjaar van 2013 verwacht. Wij hopen op een vroeg voorjaar, zodat er snel duidelijkheid is over de toekomstige huurniveaus van studentenhuisvesting.

Webdesign » SPRANQ