Warmtewet zorgt in de praktijk voor grote problemen

Warmtewet zorgt in de praktijk voor grote problemen

Kences, IVBN, Vastgoed Belang, VGM NL en Forumvast reageren met teleurstelling op de Kamerbrief over de Warmtewet die minister Kamp van EZ op 7 juli 2014 aan de Tweede Kamer heeft verzonden. In deze brief geeft de minister zich onvoldoende rekenschap van de praktische en onoplosbare knelpunten die de verhuurders door de Warmtewet ondervinden, aldus de verhuurders in gezamenlijk persbericht.

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Een wet bedoelt voor de bescherming van de consument. Volgens Kences, de branchevereniging voor studentenhuisvesting, schiet de wet zijn doel voorbij. De wet leidt niet tot extra bescherming omdat huurders al beschermd zijn via de huurprijsregelgeving. De wet leidt voor huurders in sommige gevallen zelfs tot hogere kosten voor de levering van warmte. Ook zorgt de wet voor hogere administratieve lasten. Kences heeft zich steeds kritisch uitgelaten over de wet en ondersteunt momenteel haar deelnemers met een 'gebruiksaanwijzing'. Bij de gebruiksaanwijzing staat de betaalbaarheid voor huurders van studentenhuisvesting centraal. De gebruiksaanwijzing is exclusief beschikbaar voor deelnemers en partners van Kences.

Betaalbaarheid 
Naast de zorgen voor doorlevering van stadsverwarming heeft Kences zorgen over de gebouw gebonden installaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om blokverwarming en Warmte Koude Opslag (WKO). Wat Kences betreft zou de Warmtewet niet van toepassing moeten zijn op deze installaties. Helaas denkt de wetgever daar anders over. Het aantal warmtenetten zal hierdoor enorm stijgen. Bij gebouw gebonden installaties zullen de administratieve lasten flink stijgen als gevolg van de eisen die de Warmtewet stelt. Tot op heden werden alleen de daadwerkelijke (inkoop)kosten op basis van het besluit servicekosten verdeeld onder de huurders. Om aan de Warmtewet te voldoen maken verhuurders aanvullende kosten voor administratie, bemetering en storingscompensatie. Deze zullen worden doorberekend aan de afnemers van warmte. Hierdoor komt voor studenten de betaalbaarheid van het wonen in het geding. Kences blijft zich daarom inzetten om gebouwgebonden installaties uit de Warmtewet te krijgen.

Verduurzaming

Ook de mogelijke gevolgen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving zullen groot zijn. Gebouweigenaren zullen mogelijk afzien van het plaatsen van WKO-installaties (al dan niet in combinatie met een centrale ketel), vanwege de toegenomen administratieve lasten en bijbehorende kosten. Hierdoor komt een speerpunt in het beleid van de regering ten aanzien van een meer duurzame energievoorziening ernstig in gevaar.

Downloads

Kamerbrief over Warmtewet van minister Kamp

Gezamenlijke brief van verhuurders aan de Tweede Kamer

Gezamenlijk persbericht verhuurders

Webdesign » SPRANQ