Strengere selectie in het HO

Strengere selectie in het HO

Hogescholen en universiteiten mogen in hun ogen ongeschikte studenten weigeren voor een opleiding. Daar staat tegenover dat er meer differentiatie in het hoger onderwijs komt, maar er wordt geen extra geld beschikbaar gesteld.

De commissie Veerman heeft onderzocht of het Nederlands hoger onderwijsstelsel klaar is voor de toekomst. De conclusie is dat het hoger onderwijsstelsel niet toekomstbestendig is. De commissie stelt daarom voor om:
- hoger onderwijs studenten strenger te selecteren zodat zij sneller op de juiste plek komen;
- meer differentiatie aan te brengen in het hoger onderwijs;
- hoge scholen en universiteiten af te rekenen op hun prestaties;
- meer te investeren in het hoger onderwijs.

Staatssecretaris Zijlstra vindt het niet nodig dat er extra geld wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs.
Een aantal andere adviezen van de commissie heeft hij overgenomen en uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer.Zo schrijft de staatsecretaris dat het hoger onderwijs strenger mag selecteren. De omweg voor havisten via het hbo naar de universiteit en de automatische doorstroom van mbo' ers naar het hbo verdwijnt. Nieuwe toegangseisen worden in mei van dit jaar bekend gemaakt.

In de brief aan de Tweede Kamer staat ook dat er meer onderscheid in het hoger onderwijs moet komen. Hogescholen krijgen meer ruimte voor onderzoek en mogen het aantal masteropleidingen en
tweejarige hbo-opleidingen voor mbo'ers uitbreiden. De kwaliteit van de onderwijsinstellingen bepaalt straks mede hoeveel geld de hoge scholen en universiteiten krijgen.

Bron: Spits

Webdesign » SPRANQ