Kences teleurgesteld over uitblijven permanent register

Kences teleurgesteld over uitblijven permanent register

Met grote teleurstelling heeft Kences kennis genomen van de conclusie het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een permanent register voor onzelfstandige (studenten)eenheden. De conclusie luidt dat een dergelijk register niet haalbaar is. Kences betreurt de gang van zaken en maakt zich zorgen over de gevolgen van het verdwijnen van adressen. Kences hoort nu al van diverse studenten dat zij problemen ondervinden bij het aanvragen van huurtoeslag. De gevolgen van het verdwijnen van de adressen worden door Kences nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig trekt Kences aan de bel bij de betrokken ministeries.

In 2013 is besloten dat onzelfstandige studentenkamers in studentenflats niet langer als verblijfsobject met een eigen adres opgenomen worden in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Kences pleitte naar aanleiding van dit besluit, samen met de LSVb, voor een permanent register van onzelfstandige eenheden ten behoeve van studenten, huisvesters, gemeenten, veiligheidsdiensten, de Belastingdienst en andere gebruikers. Naar aanleiding van dit pleidooi volgde een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een permanent register.

Doordat een van de uitgangspunten van het onderzoek moest zijn dat er geen wetswijziging mocht plaatsvinden om de registratie van onzelfstandige eenheden vorm te geven, was te verwachten dat andere oplossingen suboptimaal zouden zijn. Dat blijkt nu ook uit het onderzoek. Daarbij spelen de hoge kosten die verbonden zijn aan de opzet van een permanent register voor (onzelfstandige) eenheden ook een rol.

Voor studentenhuisvesters met onzelfstandige eenheden met eigen adressen in hun bestand betekent het uitblijven van een permanent register dat een kostbare en tijdrovende operatie moet worden opgestart. Veel studenten moeten nu ‘virtueel verhuizen’ en verliezen hun eigen adres. Voor studenten betekent het dat ze mogelijk problemen ondervinden bij het ontvangen van huur- en andere toeslagen. Veel gemeentes hebben vanwege dit onderzoek, en de uitzonderlijke lange doorlooptijd ervan, gewacht met het opnieuw inrichten van de registratie en moeten nu onder hoge druk alsnog alles gereed maken, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Meer informatie

Lees hier de aanbiedingsbrief en het verkenningsrapport.

Webdesign » SPRANQ