Minister Blok bezoekt Delftse studentenwoningen

Minister Blok bezoekt Delftse studentenwoningen

Vandaag bracht minister Blok een werkbezoek aan Kences deelnemer DUWO, waar hij zich liet informeren over studentenhuisvesting. Om een goed beeld te krijgen van de diversiteit in de studentenhuisvesting bezocht de minister voor Wonen en Rijksdienst een aantal studentencomplexen in de TU Wijk in Delft.

Wandeling door de TU Wijk
De minister wandelde langs een traditionele studentenflat aan de Korvezeestraat, waar negen studenten samen de woonkamer en keuken delen. De minister zag ook hoe DUWO de afgelopen decennia manieren heeft gevonden om, onder druk van de hoge woningnood onder studenten, in korte tijd veel betaalbare kamers te realiseren. De minister bezocht de tijdelijke wooncabins en Spaceboxen aan de Leeghwaterstraat-Feldmannweg en nam een kijkje in het eerste prefab studentencomplex van Nederland. Dit complex is gebouwd volgens het industrieel, flexibel en demontabele (IFD) bouwprincipe. De minister eindigde zijn wandeling bij de recent opgeleverde nieuwbouwcomplexen van DUWO aan de Michiel de Ruyterweg, een herontwikkeling van het voormalige gebouw voor Scheikundige Propedeuse van de TU Delft.

Handreiking studentenhuisvesting en bouwregelgeving
De minister werd rondgeleid door de directeur van DUWO, Jan Benschop en de directeur van Kences, Vincent Buitenhuis. Onderweg sprak hij met verschillende studenten die de minister vertelden over hun woonsituatie, hoe zij aan hun kamer gekomen zijn en wat ze ervoor betalen. Jan Benschop vertelde hoe DUWO door modernisering van de bedrijfsvoering en innovaties in de bouw er in is geslaagd om de onrendabele top, die vroeger bij betaalbare studentenhuisvesting hoorde, weg te werken. Hij sprak ook zijn zorg uit over de betaalbaarheid van studentenhuisvesting in de toekomst, nu het inkomen van studenten steeds verder onder druk komt te staan. Vincent Buitenhuis overhandigde de minister het eerste exemplaar van de in samenwerking met het ministerie van BZK ontwikkelde Kences Handreiking Studentenhuisvesting en Bouwregelgeving. De afspraak voor de gezamelijke ontwikkeling van deze handreiking is gemaakt in het Landelijk Actieplan studentenhuisvesting 2011-2016. De handreiking is met name gericht op het voorkomen van interpretatieverschillen van bouwregelgeving voor studentenwoningen.

Spannende tijden
Met dit werkbezoek bereidt minister Blok zich voor op het Algemeen Overleg Studentenhuisvesting op 18 september a.s. in de Tweede Kamer. Het zijn spannende tijden voor studentenhuisvesting. Op Prinsjesdag maakt minister Blok bekend hoe het nieuwe woningwaarderingsstelsel er uit komt te zien. Op 26 september maakt Kences tijdens het Landelijk Congres Studentenhuisvesting de nieuwste cijfers van de landelijke monitor studentenhuisvesting bekend. Deze monitor biedt inzicht in de groei van het aantal studenten in de komende jaren en de daarbij behorende behoefte aan studentenkamers.

Webdesign » SPRANQ