Landelijk Congres Studentenhuisvesting

Landelijk Congres Studentenhuisvesting

Hoeveel studenten zijn er in 2030 in de studentensteden? Hoe willen deze studenten wonen?
Deze vragen staan centraal tijdens het landelijke congres over studentenhuisvesting op 27 september 2012 in Nijmegen. Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting en SSHN, studentenhuisvester in Nijmegen, organiseren gezamenlijk dit congres.

1960 - 2030
Het congres neemt u mee in een reis door de tijd. We kijken terug naar de oorsprong van
studentenhuisvesting in de jaren '60. Daarna staan wij stil bij de woonwensen van studenten anno nu. En we blikken vooruit, tot 2030.

Monitor Studentenhuisvesting
U bent getuige van de presentatie van de eerste landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Met deze monitor onstaat er voor het eerst een helder beeld van het aantal studenten dat de komende jaren in de studentensteden komt wonen. En het blijft niet bij aantallen, ook de woonwensen van studenten in studentensteden zijn voor het eerst duidelijk in kaart gebracht.

Politiek debat
Het congres sluit af met een politiek debat over hoger onderwijs en studentenhuisvesting met als insteek het regeerakkoord van het toekomstige kabinet.

Kortom, een middag die u als professional of bestuurder met interesse in studentenhuisvesting
niet mag missen!

Opgave
Opgave voor deelname aan het congres is mogelijk via www.wonenalsstudent.nl.
De entree prijs bedraagt € 75,-

 

 

 

Webdesign » SPRANQ