Aanpassingen Bouwbesluit goed voor studentenhuisvesting

Aanpassingen Bouwbesluit goed voor studentenhuisvesting

Vooral dankzij Kences gaat de minimum woonoppervlakte voor studentenwoningen omlaag van 18 naar 15 vierkante meter. Dit biedt extra mogelijkheden voor studentenhuisvesters om maatwerk te leveren en tegen lagere kosten meer woornruimte te realiseren. Dit staat in het aangepaste Bouwbesluit waar de Tweede Kamer 31 maart jl. over gestemd heeft en dat per 1 juli 2015 van kracht wordt. In dit besluit staan de regels waaraan woningcorporaties moeten voldoen bij verbouw, renovatie en nieuwbouw. De nieuwe, vereenvoudigde regels verminderen de bouwkosten van studentenwoningen met zo’n 6 miljoen euro op jaarbasis aldus een schatting van het ministerie. In het ontwerpbesluit staat op welke punten het Bouwbesluit precies verandert. De minister voor Wonen & Rijksdienst publiceert binnenkort een Handreiking Woning en Bouwbesluit, waarin de voorschriften verder worden uitgelegd.
Webdesign » SPRANQ