Woonpunt tiende Kences deelnemer

Woonpunt tiende Kences deelnemer

Kences verwelkomt per 1 januari 2012 met gepaste trots haar tiende deelnemer: Woningcorporatie Woonpunt uit Maastricht, grootste verhuurder  van studentenwoningen in Zuid-Limburg. Het toetreden van Woonpunt betekent een versterking van Kences als krachtige brancheorganisatie van sociale studentenhuisvesters in Nederland. Kences richt zich als brancheorganisatie en kenniscentrum op onderzoek, kennisuitwisseling, gezamenlijke  inkoop, belangenbehartiging  en productvernieuwing.

Woonpunt
Woningcorporatie Woonpunt beheert bijna 17.500 verhuureenheden waarvan  1400 studenteneenheden, 1259 in Maastricht en 150 in Sittard-Geleen. De organisatie  telt totaal 245 medewerkers. Directeur/bestuurder van Woonpunt is mevrouw Mirjam Depondt-Olivers, zij wordt in de komende bestuursvergadering benoemd als bestuurslid van Kences.

Studentenhuisvester, een vak  apart
"Studenten hebben heel specifieke woonwensen. Niet alleen omdat ze meestal  tijdelijk in een stad wonen, maar ook vanwege hun levensstijl en woonbudget" zegt Miriam Heuts, die als teamleider bij Woonpunt verantwoordelijk is voor studentenhuisvesting. "Daardoor vragen studenten niet alleen om een specifiek woonproduct, maar ook om een heel specifieke klantbenadering. Met de brede kennisuitwisseling die  binnen Kences plaatsvindt, willen wij onze studentenwoningen en dienstverlening nog beter afstemmen op de doelgroep."

Kenniseconomie
Zuid-Limburg zet nadrukkelijk in op bevordering van hoger en universitair onderwijs in relatie met de hier aanwezige kennisindustrie. Een gunstig woonklimaat is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Miriam Heuts: "Limburgse onderwijsinstellingen willen graag meer buitenlandse studenten trekken, maar die moeten ook ergens kunnen wonen. Het liefst in een goed onderhouden woning op een leuke locatie, tegen een betaalbare prijs." Hoewel Woonpunt mikt op uitbreiding van het aantal studentenwoningen in de binnensteden van Maastricht en Sittard, ligt er vooral ook een kwalitatieve vraag. Heuts: " Niet voor niets denken mensen bij studentenhuisvesting nog vaak aan kleine, slecht onderhouden en dure kamertjes. Woonpunt voegt kwaliteit aan de markt toe: studio's met eigen keukens en badkamers en gezamenlijke ruimtes met wasmachines en -drogers. Binnen Kences gaan we bijvoorbeeld onderzoeken hoe we deze kwaliteit betaalbaar kunnen houden."

Link:
http://www.woonpunt.nl/

Webdesign » SPRANQ