Nieuws

Nieuws

> Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuws
07-04-2011  CBS: toename eenpersoons huishoudens

Het 'eenpersoonshuishouden' wordt de norm in Nederland. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de woningmarkt.

Lees verder...

Nieuws
31-03-2011  Kences onderzoek naar voorlichting huisvesting

Om inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop internationale studenten voorlichting krijgen over huisvesting in Nederland, startte Kences recent een onderzoek naar de voorlichting in ee

Lees verder...

Nieuws
17-03-2011  Aanslag afvalstoffenheffing naar verhuurder

De Eerste en Tweede Kamer zijn zonder beraadslaging en stemming akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de heffingsplicht voor huishoudelijke afvalstoff

Lees verder...

Nieuws
16-03-2011  Energielabel voor studentenflats

De Tweede Kamer vindt de betrouwbaarheid van de huidige energielabels onvoldoende. Uit een steekproef van Vrom uit 2010 blijkt 25% van de energielabels niet op de juiste manier te zijn opgenomen.

Lees verder...

Nieuws
10-03-2011  Actie van Donner inzake kamertekort gevraagd

De Tweede Kamer heeft op 8 maart jl. minister Donner opgeroepen actief aan de slag te gaan met studentenhuisvesting.

Lees verder...

Nieuws
04-03-2011  Tweede Kamer spreekt over studentenhuisvesting

Op dinsdag 8 maart aanstaande spreekt de Tweede Kamer in commissieverband over studentenhuisvesting.

Lees verder...

Nieuws
22-02-2011  Feiten &Trends 2010 nu digitaal

De nieuwste editie van de Kences publicatie 'Studentenhuisvesting, feiten en trends 2010' is vanaf vandaag digitaal beschikbaar.

Lees verder...

Nieuws
17-02-2011  Studentenhuisvesting blijft zorgenkind

Op 8 maart a.s. praat de vaste kamercommissie BZK met minister Donner over studentenhuisvesting.

Lees verder...

Nieuws
08-02-2011  Strengere selectie in het HO

Hogescholen en universiteiten mogen in hun ogen ongeschikte studenten weigeren voor een opleiding.

Lees verder...

Nieuws
02-02-2011  Fusie Stadswonen en Vestia

Op dinsdag 1 februari hebben de beide bestuurders en de Raad van Toezicht van Stadswonen en de Raad van Commissarissen van de Vestia Groep een intentieovereenkomst voor een juridische fusie onderte

Lees verder...

Nieuws
02-02-2011  Kleine daling nieuwe studenten

Na jaren van groei is er vanaf het studiejaar 2010- 2011 voor het eerst een daling van 2,7 procent in het aantal eerstejaars studenten aan een universitaire bachelor opleiding.

Lees verder...

Nieuws
19-01-2011  Nederland weg van de middenmaat

Het is ,,zorgelijk'' dat het kabinet Rutte niet extra investeert in onderwijs, onderzoek en innovatie.

Lees verder...

Nieuws
18-01-2011  Groen licht voor kamers in Leiden

Studentenhuisvester SLS Wonen mag wat burgemeester en wethouders betreft twee nieuwe woontorens met studentenkamers bouwen aan de Smaragdlaan in Leiden.

Lees verder...

Nieuws
10-01-2011  SLS Wonen nieuwe deelnemer Kences

Kences verwelkomt per 1 januari 2011 met gepaste trots haar negende deelnemer: studentenhuisvester SLS Wonen uit Leiden.

Lees verder...

Webdesign » SPRANQ