Nieuws

Nieuws

> Aanmelden voor nieuwsbrief

Nieuws
30-07-2011  Studentenhuisvesting achilleshiel kenniseconomie

In het Financieel dagblad van 30 juli jl. reageert Hugo Priemus op de brief over studentenhuisvesting.

Lees verder...

Nieuws
18-07-2011  Lefier levert 80 kamers op

Lefier heeft aan de Lissabonstraat in Groningen een complex gebouwd waar 80 studenten of jongeren kunnen wonen.

Lees verder...

Nieuws
13-07-2011  Actieplan studentenhuisvesting 2011-2015

Vandaag heeft minister Donner de resultaten van zijn onderzoek naar knelpunten in de rijksregelgeving in relatie tot studentenhuisvesting aan de Tweede Kamer gezonden. 

Lees verder...

Nieuws
06-07-2011  Samenwerken aan kenniseconomie loont

Voedsel, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, High Tech, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life sciences, Chemie, Water. Dit zijn negen sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is.

Lees verder...

Nieuws
29-06-2011  Studentenhuisvesting niet onveiliger door Bouwbesluit

Kences heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitgelegd dat studentenhuizen door het nieuwe Bouwbesluit niet onveiliger worden.

Lees verder...

Nieuws
16-06-2011  Kences en VSNU overleggen met Donner

Medio juni heeft er  een topoverleg studentenhuisvesting  plaatsgevonden met minister Donner.

Lees verder...

Nieuws
14-06-2011  Kences en BZK ontwikkelen monitor studentenhuisvesting

Kences is een half jaar geleden in samenwerking met het ministerie van BZK gestart met de ontwikkeling van een monitor studentenhuisvesting.

Lees verder...

Nieuws
20-05-2011  Nieuwe woontorens voor 600 studenten

Studentenhuisvester DUWO gaat in 2013 in twee nieuw te bouwen woontorens in Den Haag woonruimte verhuren aan 600 studenten.

Lees verder...

Nieuws
11-05-2011  Nieuwe campus in Ede

Studentenhuisvester Idealis gaat in 2013 in een nieuw te bouwen studentencomplex 300 kamers verhuren aan studenten van de diverse onderwijsinstellingen in Ede en Wageningen.

Lees verder...

Nieuws
05-05-2011  Wijkstudent bij WonenBreburg

WonenBreburg introduceert in de wijk Tilburg-West, de Wijkstudent.

Lees verder...

Nieuws
13-04-2011  Geen huurtoeslag onzelfstandige eenheden

Op 8 maart 2011 sprak minister Donner met de Tweede Kamer over ouderenhuisvesting en studentenhuisvesting. Tijdens dit overleg heeft de minister een aantal toezeggingen gedaan.

Lees verder...

Nieuws
08-04-2011  In de stad bouwen kan goedkoper

Bouwbudgetten van zowel overheden als marktpartijen staan onder druk. De deelnemers van Kences die voor studenten willen bouwen in de binnenstad weten daar alles van.

Lees verder...

Nieuws
07-04-2011  CBS: toename eenpersoons huishoudens

Het 'eenpersoonshuishouden' wordt de norm in Nederland. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de woningmarkt.

Lees verder...

Nieuws
31-03-2011  Kences onderzoek naar voorlichting huisvesting

Om inzicht te krijgen in de verschillende manieren waarop internationale studenten voorlichting krijgen over huisvesting in Nederland, startte Kences recent een onderzoek naar de voorlichting in ee

Lees verder...

Nieuws
17-03-2011  Aanslag afvalstoffenheffing naar verhuurder

De Eerste en Tweede Kamer zijn zonder beraadslaging en stemming akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de heffingsplicht voor huishoudelijke afvalstoff

Lees verder...

Webdesign » SPRANQ