Nieuws

Nieuws

> Aanmelden voor de Kences nieuwsservice

Nieuws
28-06-2018  Studentenhuizen kunnen collectief stroom inkopen Kences heeft zich ingespannen om ervoor te zorgen dat de nieuwe Elektriciteitswet het mogelijk zou maken om complexen als afnemer te zien. Onlangs werd bekend dat deze lobby niet zonder resultaat is gebleven: per 1 juli zal deze regeling ingaan.

Lees verder...

Nieuws
18-06-2018  Goede match lokaal niveau uitgangspunt voor actieplan studentenhuisvesting

De ministers van OCW en BZK hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar gemeenten/kennissteden, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en de landelijke studentenvakbond.

Lees verder...

Nieuws
15-06-2018  Netwerk Kennissteden stuurt steunbrief aan minister Engelshoven Kences en de andere kennispartners, verenigd in het Netwerk Kennissteden, hebben een steunbrief verstuurd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Netwerk ondersteunt met deze brief de Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs.

Lees verder...

Nieuws
01-06-2018  Ardin Mourik wordt directeur PO raad

Ardin Mourik neemt na de zomer afscheid van Kences, waar hij ruim drie jaar als directeur werkzaam is geweest.

Lees verder...

Nieuws
17-05-2018  Nieuwe internationaliseringsagenda VSNU en VH

Volgens de internationaliseringsagenda van VH en VSNU draagt internationalisering bij aan drie kernfuncties van onderwijs: socialisatie, persoonsvorming en kwalificatie. Dat internationaliseri

Lees verder...

Nieuws
24-04-2018  Studentenhuizen in Deventer en Utrecht winnen Energy Race 2018

Nu het zo warm is, lijken de koude wintermaanden alweer vergeten.

Lees verder...

Nieuws
05-04-2018  Tussenstand: respons onderzoek woonwensen

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die Kences jaarlijks uitbrengt, wordt op het congres in oktober gepresenteerd.

Lees verder...

Nieuws
19-03-2018  Start woononderzoek studenten

Aan alle studenten in het hoger onderwijs wordt vanaf vandaag gevraagd hoe zij willen wonen. De jaarlijkse peiling van woonwensen is een initiatief van Kences.

Lees verder...

Nieuws
08-03-2018  Nuffic: internationale studentenpopulatie steeds groter en diverser

Het aantal internationale studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten is dit academisch jaar weer gegroeid.

Lees verder...

Nieuws
15-02-2018  Studentenhuisvesting in het interbestuurlijk programma

Alleen ga je sneller, maar samen bereik je meer. Onder dit motto zijn Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gestart met een interbestuurlijk programma (IBP).

Lees verder...

Nieuws
06-02-2018  Roomspot, unieke samenwerking in Enschede

Vandaag lanceren Kences deelnemer De Veste en Kences partner SJHT, Gemeente Enschede, Saxion Hogeschool en Universiteit Twente hun gezamelijke Roomspot.nl online pl

Lees verder...

Nieuws
25-01-2018  CBS: meer studenten wonen sinds het leenstelsel thuis

De invoering van het sociaal leenstelsel deed in 2014 veel stof opwaaien.

Lees verder...

Nieuws
13-12-2017  Motie aangenomen: er komt een nieuw actieplan studentenhuisvesting Tijdens het dertigledendebat over internationalisering, dat de Kamer op 11 oktober jl. voerde, kwam deze problematiek uitgebreid aan bod. De leden Futselaar (SP) en

Lees verder...

Nieuws
15-11-2017  De week van de internationale student: studiedagen short stay Onder de noemer Week of the International Student organiseert Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland, deze week verschillende activiteiten om aandacht te geven aan de internationale student.

Lees verder...

Nieuws
02-11-2017  Student Energy Race: het werkt!
Welk studentenhuis bespaart deze winter de meeste energie? Dat zal blijken op de eindstreep van de Student Energy Race die woensdag 1 november losbarstte.

Lees verder...

Webdesign » SPRANQ