Monitor 2017

Monitor 2017

Als student wil je prettig, betaalbaar en veilig wonen in de stad waar je studeert. Dit klinkt eenvoudig maar de praktijk is anders. Als je op kamers wilt in je studentenstad krijg je te maken met wachttijden, hoge huren en (te) kleine kamers op plekken waar je eigenlijk niet wilt wonen. De studentenhuisvesters van Kences doen daar wat aan. Zij gaan betaalbare studentenkamers bouwen op plekken waar je wel wilt wonen en houden daarbij rekening met jouw woonwensen.

Onderzoek 
Om er achter te komen hoeveel studenten er de komende jaren, waar gaan studeren en hoe deze studenten willen wonen doen we onderzoek. In 2017 hebben we via deze website gevraagd 'Hoe wil jij wonen als student?'. Onze oproep om mee te doen aan de enquête, werd ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties (BZK), hbo- instellingen, universiteiten en de LSVb. Het onderzoek is door heel Nederland, in alle studentensteden uitgevoerd en werd dit jaar door 45.000 studenten ingevuld. Dit onderzoek doen we sinds 2012 elk jaar. Als je echt iets wilt veranderen aan de huisvesting voor studenten, doe dan via je computer of smartphone mee met dit onderzoek. Alle deelnemers maken kans op een Ipad. Op deze website maken we bekend wanneer het eerstvolgende onderzoek van start gaat. 

Monitor studentenhuisvesting
De resultaten van het woonwensenonderzoek worden samen met gegevens uit andere bronnen verwerkt in de monitor studentenhuisvesting. Door deze monitor weten we hoeveel studenten er de komende jaren in de studentensteden komen wonen en vooral ook hóe zij willen wonen. Deze kennis gebruiken we om het benodigde aantal en het type studentenwoningen per studentenstad te bepalen voor de komende tien jaar.

De monitor studentenhuisvesting is gebouwd door ABF Research volgens een model dat we het Apollo-model hebben genoemd. Wat je verder nog moet weten is dat de monitor studentenhuisvesting:
- unieke informatie geeft over vraag en aanbod van studentenhuisvesting;
- prognoses geeft voor een periode van acht jaar; 
- is gebaseerd op enquêteresultaten over situatie in 2017;
- gebruik maakt van erkende bronnen zoals CBS, DUO en OCW;
- op kwaliteit wordt gecontroleerd door Kences en ministeries.

Uitkomsten
Hoe groot is de actuele vraag naar studentenhuisvesting in Nederland? Gaat deze vraag in de komende acht jaar toe- of afnemen? Klopt onze voorspelling van vorige jaren dat het studievoorschot een effect zal hebben op het aantal uitwonende studenten? Sluit het aanbod studentenhuisvesting aan bij de woonbehoeften en het inkomen van studenten? Kunnen we meer zeggen over de prognoses van internationale studenten en hun woongedrag? En wat zijn de verschillen per studiestad?

De uitkomsten van de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting geven antwoorden op al deze vragen. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens het zesde Landelijk Congres Studentenhuisvesting op 5 oktober 2017 in Delft. De gehele landelijke monitor studentenhuisvesting 2017 is hier te downloaden.

De landelijke monitor studentenhuisvesting is een initiatief van Kences, kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van dertien studentenhuisvesters in Nederland. Het initiatief wordt gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW), de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de organisatie voor internationalisering in onderwijs (EP Nuffic) en bijna alle hogeronderwijsinstellingen.

Webdesign » SPRANQ