Monitors downloaden

Monitors downloaden

Landelijk Monitor Studentenhuisvesting 2019


Belangrijk: Veranderde methodiek geregistreerde thuis- en uitwonede studenten

Vanaf de 2019-editie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is voor het eerst een correctie op het geregistreerde aantal thuis- en uitwonende studenten toegepast. Sinds de invoering van het studievoorschot hebben uitwonende studenten geen financiële prikkel om zich bij de gemeente in te schrijven waar zij wonen. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat circa 7 procent van de volgens de Basisregistratie Personen thuiswonende studenten in werkelijkheid uitwonend is.

De toegepaste correctie, die met terugwerkende kracht is toegepast, heeft tot gevolg dat in deze monitor vanaf collegejaar ’15-’16 het aantal thuiswonende studenten lager uitvalt en het aantal uitwonende studenten hoger uitvalt dan voorgaande edities. Cijfers uit monitoren van voorgaande jaren zijn dus niet vergelijkbaar met cijfers uit de monitor van 2019 en daarna.


Landelijk Monitor Studentenhuisvesting 2018

Landelijk Monitor Studentenhuisvesting 2017

Landelijk Monitor Studentenhuisvesting 2016

Landelijk Monitor Studentenhuisvesting 2015

Landelijk Monitor Studentenhuisvesting 2014

Landelijk Monitor Studentenhuisvesting 2013

Landelijk Monitor Studentenhuisvesting 2012

Webdesign » SPRANQ