Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting

Voor studentenhuisvesters is het noodzakelijk om te weten hoeveel studenten er in welke plaats gaan studeren en hoe deze studenten willen wonen. Op deze manier kunnen de huisvesters hun aanbod in studentenwoningen aanpassen aan de woonwensen van studenten.

Om inzicht te krijgen in de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende acht jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting heeft Kences in 2012 de Landelijke Monitor Studentenghuisvesting in het leven geroepen. Deze jaarlijkse monitor wordt ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties (BZK), hbo- instellingen, universiteiten en de LSVb.

De resultaten van het woonwensenonderzoek worden samen met gegevens uit andere bronnen verwerkt in de monitor studentenhuisvesting. Door deze monitor weten we hoeveel studenten er de komende jaren in de studentensteden komen wonen en vooral ook hóe zij willen wonen. Deze kennis gebruiken we om het benodigde aantal en het type studentenwoningen per studentenstad voor de komende tien jaar te bepalen.> Download monitor 2019

Webdesign » SPRANQ