Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2019

Landelijk Congres Studentenhuisvesting 2019

Van lekke daken naar datalekken?

20 jaar Kences Jubileumcongres: uitdagingen voor de toekomst!

De uitdagingen in de studentenhuisvesting zijn sinds de oprichting van Kences in 1999 veranderd en tegelijkertijd hetzelfde gebleven. Enerzijds bestaat er nog steeds een grote krapte op de studentenhuisvestingsmarkt. Anderzijds is ook de vraag vanuit studenten veranderd waardoor er nieuwe opgaven zijn bijgekomen: verduurzaming, veilige digitale service en dienstverlening en meer aandacht dan ooit voor het ‘thuis’ naast het huis.

Wanneer? Donderdag 3 oktober 2019 – 09:00 tot 17:00 uur
Waar? Cultuurcentrum VU De Griffioen, Campus Uilenstede, Amstelveen
Voor wie? Iedereen die zich bezighoudt met studentenhuisvesting
Kosten? Gratis!

  

Wilt u op 3 oktober meedenken over de uitdagingen van de toekomst?
Meldt u zich dan meteen aan via het webformulier!

NetworkApp
Tijdens het congres gebruiken wij de NetworkApp (iPhone / Android). Via deze app kunt u zich inschrijven voor programmaonderdelen en connecties leggen met andere bezoekers. Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Open get.networkapp.eu voor de juiste versie voor iPhone of Android 
  2. Maak een account aan; registreer via LinkedIn of email
  3. Vul de code in: KENCES om toegang te krijgen tot het evenement
  4. Begin met netwerken; plaats een oproep, chat en maak een (groeps)afspraak.

Programma (PDF)

Tijdens het jubileumcongres ‘Van lekke daken naar datalekken? 20 jaar Kences Jubileumcongres: uitdagingen voor de toekomst!’ staat in het teken van deze vier (nieuwe) uitdagingen­:

Plenair ochtendprogramma (09:00 - 12:30 uur)
In het plenaire ochtendprogramma onder leiding van dwarsdenker Guido Thys zullen verschillende sprekers stilstaan bij bovenstaande thema’s.

Stand van zaken na één jaar Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
Marja Appelman - Directeur woningmarkt ministerie van Binnenlandse Zaken
Op weg naar een balans in vraag en aanbod? Verbeterde informatievoorziening leidt tot minder kansen voor huisjesmelkers. Lokale samenwerking loont. Betaalbare onzelfstandige kamers binnen bereik?
Back to the Future, trends in studentenhuisvesting
Yvonne van Sark - YoungWorks
De wereld verandert en onze studenten zijn de afgelopen 20 jaar volop mee veranderd. Als we beter inzoomen zien we dat sommige thema’s rond studentenhuisvesting van alle tijden zijn, terwijl andere zaken juist voortdurend veranderen.
Verduurzaming in de praktijk
Diederik Samsom
Hoe vertalen de afspraken zich van de klimaattafel naar studentenhuisvesting? Gedeelde voorziening, gedeelde verantwoordelijkheid? Niet alleen aanpassing in techniek, maar ook in gedrag? Hoe houden we dit betaalbaar?

Lunchprogramma (12:30 - 14:00 uur)

Lunchen & netwerken
Rustig genieten van een heerlijke lunch in Il Caffé, terwijl u bijpraat met vakgenoten.

Lunchwandelingen
Na een ochtend inspirerende plenaire sessies is het wellicht fijn om even te bewegen en de benen te strekken. Dit kan in drie verschillende wandelingen op Campus Uilenstede van DUWO:

  1. Perpetuum Mobile! - Deel inspirerende ideeën over extra voorzieningen, die Uilenstede ook over 20 jaar nog aantrekkelijk houden,
  2. H2U(ilenstede) - Waterstof als alternatief voor gas? U bezoekt het complex waar de pilot plaatsvindt en krijgen deskundige uitleg,
  3. Turbo renovatie - Hoe vervangen we 180 badkamers, met nieuwe standleidingen aan en verzorgen we een geheel nieuwe inrichting voor onze shortstay studenten in 8 weken?

Werkbezoek aan project LIEVEN van Woonstichting De Key
Ongeveer 1200 woonstarters (studenten en jongeren) van 18 t/m 27 jaar huren straks een woonruimte in Lieven. Bewoners zorgen samen met hun buren, voor hun eigen woonplek en omgeving. Buren leren elkaar kennen en helpen elkaar vooruit. Voor busvervoer is gezorgd, u bent op tijd terug voor de tweede workshopronde.

Middagprogramma: workshops, werkbezoek & netwerkborrel (14:00 - 17:00 uur)
Het interactieve middagprogramma met een werkbezoek en verscheidende werkshops biedt een verdere verdieping op het ochtendprogramma. Wat moet u doen bij een cyberincident en wat zijn de juridische aspecten van een datalek? Is het mogelijk om energie te besparen zonder fysieke aanpassingen? Hoe zorgt u ervoor dat een studentenwoning niet alleen maar als huis maar ook als thuis voelt?  Waar kiest u als verhuurder voor in de digitalisering van uw dienstverlening met steeds de nieuwste generatie studenten als klant?

Volledig programma (PDF)

Webdesign » SPRANQ