Spring naar content

Studenten geven steden een maatschappelijke en economische boost

De toename van het aantal studenten in Nederland vraagt om meer huisvesting voor deze groep. Bij de bouw of ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting zijn buurtbewoners niet altijd enthousiast over de komst van (meer) studenten in de buurt. Wonen ze er eenmaal, dan wil de buurt de studenten liever niet meer kwijt. De positieve impact van studenten in de buurt wordt over het algemeen minder belicht dan de negatieve kanten. Kences heeft het Verwey-Jonker Instituut en NEO Observatory gevraagd om onderzoek te doen naar de maatschappelijke en economische meerwaarde van studenten.

De onderzoeken in het kort


Meer informatie en diepgang?

Nieuwsartikel

Onderzoeksrapporten

Studerende Buren

Studenten blijken over het algemeen participerende burgers: een meerderheid van hen doet vrijwilligerswerk. De maatschappelijke bijdragen van studenten spelen zich vooral af buiten hun woonomgeving, maar een aanzienlijk deel van de studenten zou eigenlijk meer willen doen voor hun buurt.

Kennis in de stedelijke economie

In 2018 telde het Nederlandse kenniscomplex in totaal 395 duizend werkzame personen. Van hen werkte 61 procent in één van de dertien kennissteden. Bij elkaar vertegenwoordigen deze werkenden in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland een financieel-economische omvang van 28,2 miljard euro. Hiervan is ruim de helft, 15,3 miljard afkomstig uit de dertien steden. Dat is gemiddeld 27,6 duizend euro per student in 2018.