Spring naar content

Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS)

De jaarlijkse Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS) geeft cijfermatig inzicht in de vraag en aanbod naar studentenhuisvesting en hoe studenten willen wonen. De LMS inmiddels uitgegroeid tot de nationale standaard voor cijfers over studentenhuisvesting. De prognoses voor de komende acht jaar geven de ontwikkelingen in studentenaantallen en de vraag en aanbod van studentenhuisvesting weer.

Wilt u meer weten over de LMS?


Direct aan de slag met de LMS

De landelijke uitkomsten van het rapport worden door Kences openbaar beschikbaar gesteld. Naast het landelijke rapport worden er ook rapporten opgesteld over de lokale situatie. In 2023 ging het om ruim 20 rapporten voor de verschillende steden met universiteiten en/of hogescholen. Deze rapporten worden afgenomen door de lokale partijen (zoals gemeenten en corporaties). Deze rapporten worden niet via Kences beschikbaar gesteld.