Spring naar content

Actueel

Studenten geven steden een maatschappelijke en economische boost

Studenten leveren een belangrijke meerwaarde voor de stad op zowel maatschappelijk als economisch gebied. Dit is de uitkomst uit twee onderzoeken in opdracht van Kences.

Monitor

Publicaties

Een thuis voor iedereen

Adviesrapport van de interbestuurlijke werkgroep versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen. Aandachtsgroepen zijn groepen mensen met minder kansen dan anderen op de woningmarkt. Bijvoorbeeld door hun behoefte aan een specifiek soort woning of woonvorm, wat zij kunnen betalen voor de huisvesting, wat extra nodig is aan begeleiding en zorg en het draagvlak in de buurt

Beter benutten bestaande woningbouw

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, de Rijksoverheid en eventuele andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad op zowel korte als lange termijn stimuleren? Deze publicatie behandelt belemmeringen en kansen om de bestaande woningvoorraad intensiever te gebruiken.

Studerende Buren

Studenten blijken over het algemeen participerende burgers: een meerderheid van hen doet vrijwilligerswerk. De maatschappelijke bijdragen van studenten spelen zich vooral af buiten hun woonomgeving, maar een aanzienlijk deel van de studenten zou eigenlijk meer willen doen voor hun buurt.