Publicaties

Publicaties

Hier vindt u de meest recente Kences publicaties en die van de afgelopen jaren.

Verhuiskosten regeling onzelfstandige woonruimte per 1 maart 2018
De verhuiskostenregeling voor onzelfstandige eenheden is in 2005 door Kences ingevoerd en gepubliceerd. Per 1 maart vindt jaarlijks een indexatie plaats van de verhuiskostenvergoeding.
Utrecht, maart 2018

Tijdelijke huurovereenkomsten per 1 juli 2016 
De Eerste Kamer nam in april 2016 de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. Daarin is onder andere geregeld dat woningcorporaties vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten mogen gebruiken. Corporaties mogen deze contracten aanbieden aan verschillende doelgroepen.
Utrecht, 1 juli 2016

Kences Praktijkrichtlijn Inkomenstoets Woningwet 2015 
Praktijkrichtlijn inzake de uitvoering van Woningwet 2015, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.Definitieve versie, afgestemd met BZK
Utrecht, 10 februari 2016

Kences Handreiking studentenhuisvesting en bouwregelgeving 
In deze update zijn alle – voor studentenhuisvesting relevante – wijzigingen van Bouwbesluit 2012 tot en met 24 november 2015 verwerkt.
Utrecht, 24 november 2015

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting
 
Op 17 november 2011 is namens de minister, gemeenten, hoger onderwijs, studenten en studentenhuisvesters het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) ondertekend. Deze ondertekening vormt het sluitstuk van anderhalf jaar belangenbehartiging door Kences.
Delft, 17 november 2011

Kennis als economische motor, publieksversie
TNO-rapport in opdracht van Kences over het economisch belang van studenten.
Utrecht, december 2009

Kennis als economische motor
TNO-rapport in opdracht van Kences over het economisch belang van studenten.
Utrecht, december 2009

Handleiding bij het gebruik van het campuscontract
Utrecht, oktober 2006

Webdesign » SPRANQ