Tussenstand: respons onderzoek woonwensen

Tussenstand: respons onderzoek woonwensen

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die Kences jaarlijks uitbrengt, wordt op het congres in oktober gepresenteerd. De voorbereidingen zijn echter al in volle gang, want zonder onderzoek geen resultaten. Momenteel staat de enquête uit onder studenten uit de verschillende studentensteden. De enquête vraagt studenten onder meer naar hun huidige en gewenste woonsituatie.

Hoeveel studenten er tot nu toe op deze enquête reageerden, is inzichtelijk gemaakt op een nieuwe website. Op deze site wordt namelijk de tussenstand in de gaten gehouden, uit te splitsen naar studentenstad en onderwijsinstelling. 

Dankzij deze site weten we bijvoorbeeld dat de respons in Eindhoven nu al hoger is dan vorig jaar: 14,1% van de studenten aan de TU Eindhoven reageerde op de enquête, tegenover 9,8% vorig jaar. Hetzelfde geldt voor Den Haag: 6,2% van de studenten aan de Haagse Hogeschool vulde de enquête in, tegenover 5,5% vorig jaar.

In de meeste andere steden ligt de respons nog ver onder het percentage van 2017. Maar: de deadline is dan ook nog niet verstreken.

De tussenstand is te raadplegen via deze website.
Studenten die de enquête nog willen invullen, kunnen hier terecht.

Webdesign » SPRANQ