Nuffic: internationale studentenpopulatie steeds groter en diverser

Nuffic: internationale studentenpopulatie steeds groter en diverser

Het aantal internationale studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten is dit academisch jaar weer gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Ook werd uit dit onderzoek duidelijk dat de internationale studentenpopulatie diverser is geworden.

Die diversiteit betreft allereerst de nationaliteit van de internationale studenten in Nederland. Inmiddels is er sprake van 162 nationaliteiten. Nog steeds is de meerderheid van hen afkomstig uit Duitsland en China, maar terwijl die aantallen afnemen, neemt de belangstelling van Italiaanse, Roemeense, Indiase, Spaanse, Franse en Engelse studenten toe.

Daarnaast blijkt de diversiteit in studierichtingen eveneens toegenomen. Kunstopleidingen bij hogescholen, University Colleges en masteropleidingen in de richtingen business en techniek trekken relatief veel buitenlandse studenten, aldus Nuffic.

Kencesdirecteur Ardin Mourik: ‘Deze onderzoeksresultaten zorgen ervoor dat we ons niet hoeven te laten verrassen door een steeds groter wordende groep internationale studenten. We zien vol vertrouwen uit naar een gezamenlijke aanpak met onderwijsinstellingen en gemeenten, om ons samen te buigen over de uitdagingen die er bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting nog liggen.’
Kences brengt in oktober de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting uit, waarin ook aandacht zal worden gegeven aan de internationalisering van het onderwijs in relatie tot studentenhuisvesting.

Het rapport van Nuffic is hier te downloaden.

Webdesign » SPRANQ